NivaTR forum

ŞU SIRALAR / NOWADAYS => ETKiNLiKLER / ACTIVITIES => Konuyu başlatan: ****OZGUR**** - Temmuz 11, 2012, 01:46:03

Başlık: TATÝL PLANLARI
Gönderen: ****OZGUR**** - Temmuz 11, 2012, 01:46:03
Evet NivaTR ailesi yaz geldi ve geçiyor malüm ayýn 20 sinde Ramazan ayý baþlýyor. Kimlerin tatil planlarý var ve nerede tatil yapmak istiyosunuz  :D
Þahsen ben bir hafta izin alsam alacaðým çadýrýmý çoluðu çocuðu bir dere kenarýna kampa gideceðim...
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: mehmet22 - Temmuz 11, 2012, 01:52:05
yaþa özgürr oltada atarsýn balýkta tutarsýn..

ben bayram tatilini  saroz körfezi erikli sahilinde gecirmeyi planlýyorum bakalým kýsmett..
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: Yevgeni - Temmuz 11, 2012, 02:11:12

Aðustos ikinci yarý, bayramý da bahane ederek, önce Çanakkale yöresi, akabinde Ayvalýk-Cunda, sonrasý Ýzmir veyahut Balýkesir üzerinden geri Ýstanbul..
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: ****OZGUR**** - Temmuz 11, 2012, 02:13:58
Bu konuyu açmak bana uðurlu geldi sanýrsam  ;D Konuyu açtýktan sonra patronumla görüþtüm ve 1 hafta izin aldým nasipse önümüzdeki hafta daha doðrusu bu cuma izine çýkýyorum taaaaaaaa öteki pazartesi baþlýyom (benim için çok izin bakmayýn  :D ) ve ilk hedefim inþallah ÇANAKKALE olacak.
Mehmet abim olta felan götürmicem aman aman oraya stres atmaya gidecem uðrasamam balýk gelecekmi geldimi die caným isterse balýk hemen elimle yiyecek kadar tutar çýkarým  ;D ;D ;D
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: mehmet22 - Temmuz 11, 2012, 02:30:26
geliboluya gelirsen vapur iskelesinden inin ce saðda hariha balýk restorant lar var tavsie ederim
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: ****OZGUR**** - Temmuz 11, 2012, 02:36:29
Alıntı yapılan: mehmet22 -  Temmuz 11, 2012, 02:30:26
geliboluya gelirsen vapur iskelesinden inin ce saðda hariha balýk restorant lar var tavsie ederim


;)
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: Harun - Temmuz 11, 2012, 03:05:54
ben de bugün itibari ile ve  iþ deðiþikliði sebebiyle izne ayrýlýyorum:)
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Temmuz 11, 2012, 07:50:10
Ozgur, canakkale civarýnda kamp yaparým diyorsan, geç Eceabat'a, ordan devam et Kabatepe'ye, kur çadýrýný bak keyfine, denizi muhtesemdir, kamp alaný uzun camlarýn gölgesinde, nefistir. Ofis tipi buz dolabý bile kiralayabilirsin, elektrik mevcut cok cüzi meblaðlara... Ben her sene birkaç gun kaçarým oraya...
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: taiga - Temmuz 11, 2012, 09:01:58
Tatili yapýp geldik, þu an apartmanda ortak kazan iptal edilip kombiye geçildiðinden tesisat yapýlacak o nedenle evi toplamakla meþgulüm...

Pazara gününe kadar sanýrým son kalan saç tellerini de kaybedeceðim stresten... :-\

Ayvalýk-Assos aksýndaydým 2 hafta...

Ne yazýk ki dalgalý deniz çok izin vermedi yüzme keyfine...

Bizde vurduk Darýdere ye, gölette yüzüp daðýn ve serin havanýn tadýný çýkardýk... (Darýdere= www.kazdagi.com.tr)

GSM yok, TV yok, radyo gazete internet yok... Cidden tam kafa dinledik...

Tatil yöreleri geçen seneye göre oldukça tenhaydý... Bu hafta kýsmen kalabalýklaþtýðý söyleniyor...

Þu an güneydeki karavancýlarýn dediðine göre her yer yanýyormuþ sýcaktan...

Yollara düþen/düþecek olan tüm niva sevdalýlarýna iyi tatiller...
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Temmuz 11, 2012, 10:29:45
ben de bu cuma çýkýyorum tatile, bir grup arkadas bir tekne kiraladýk, 4 gun boyunca dolanacak Fethiye, Göcek, Derme civarlarýnda.. akabinde Dikili'de yazlýkta da bi 5 gun geçirip ise geri donüyorum. 1 ay kadar çalýþýp, hemen bayramýn ardýndan Ýtalya'ya gidiyoruz 4 kisi. Bir araba kiraladýk, bir de taslak rota belirledik, dolanicaz oralarda... donuste detaylý paylaþýrým rota ve fotolarý...
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: ****OZGUR**** - Temmuz 12, 2012, 12:06:20
Alıntı yapılan: kocaali -  Temmuz 11, 2012, 07:50:10
Ozgur, canakkale civarýnda kamp yaparým diyorsan, geç Eceabat'a, ordan devam et Kabatepe'ye, kur çadýrýný bak keyfine, denizi muhtesemdir, kamp alaný uzun camlarýn gölgesinde, nefistir. Ofis tipi buz dolabý bile kiralayabilirsin, elektrik mevcut cok cüzi meblaðlara... Ben her sene birkaç gun kaçarým oraya...

Çanakkaleyle arasý ne kadar peki abi bu Kabatepe ve Eceabat ýn _?_ Öyle birþeyse daha hoþ olur gibi sessiz sakin bi yer arýyom zaten. Bu arada bilgiler için teþekkür ederim.
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Temmuz 12, 2012, 01:51:48
Alıntı yapılan: ****OZGUR**** -  Temmuz 12, 2012, 12:06:20
Çanakkaleyle arasý ne kadar peki abi bu Kabatepe ve Eceabat ýn _?_ Öyle birþeyse daha hoþ olur gibi sessiz sakin bi yer arýyom zaten. Bu arada bilgiler için teþekkür ederim.

Eceabat Çanakkale'nin karþýsýnda, Çanakkale Merkez'den Eceabat feribotu ile boðazý geçebilirsin. Eceabat'a geçtikten sonra da Kabatepe (Gökçeada Feribotu'nun kalktýðý iskele) tabelalarýný takip ederek feribot iskelesine inmeden hemen solda giriþini göreceðin Kabatepe Orman Kampý'na ulaþmýþ olursun.

Þöyle bir açýklama yazýsý buldum internette; güncel fiyatlar "http://www.kabatepe.com.tr/Tarife.htm" adresine göre þöyle; çadýr yeri (4 kiþilik) 18 TL, elektrik-su 6TL, küçük buzdolabý 6TL.

"Kamp alaný toplamda 21 hektarlýk bir arazi. Alan önce 2 ana mekana bölünmüþ. Günübirlikçilerin piknik yapýp denize girdikleri ilk giriþ alaný ile çadýr ve karavanlarýn olduðu ikinci alan. Bu iki alan iþletme müdürlüðü ve altýnda kurumuþ bir dere olan köprü ile birbirinden ayrýlýyor. Çadýr ve karavan alaný da A - I arasý 9 alana ayrýlmýþ durumda. Kamp tamamen çam aðaçlarý altýnda kalýyor.

Çadýr kurduðunuz alanda ortak elektrik prizleri var. 6 TL karþýlýðýnda günlük elektrik alabiliyorsunuz. Ara kablonuz yoksa, size depozito ile 5 metrelik ara kablo veriyorlar. Ayrýca 6 TL karþýlýðýnda çadýrýnýzýn yanýna size tahsis edilmiþ mini buzdolabý veriyorlar. Kampta ayrýca ortak mutfak ve çamaþýrhane alanlarý mevcut. Bu alanlar sadece lavabolardan oluþuyor.

Kampta cep telefonlarý çekiyor, ayrýca telefon kulübesi de bulunuyor. Her çadýr yetecek kadar tahta masa mevcut.

Kamp alaný sahilin hemen dibinde olduðu için, denize gitmek çok rahat, Denizden çýkýþta ayrýca durulanma duþlarý da mevcut.

Yemek için büfe ve kýr gazinosu var. Ramazan ayý içinde burada kalmýþtýk. Kýr Gazinosu kapalýydý. Büfe de ise içeçeklerve totstan baþka bir þey bulunmuyordu. Fakat yemek konusunda endiþelenmenize gerek yok. Kampýn dýþýnda, limanda bir market ve balýkçý bulunuyor. Fiyatlarý da makul. Marketten her türlü ihtiyacýnýzý karþýlayabilirsiniz.

Kamp alaný sanýrým Eylül ortasýnda kapanýyor."

tabi çok büyük beklenti ile gitmemek lazým; mutfak diye bahsedilen yer sadece bulaþýk yýkayabileceðiniz bir yer.. ayrýca kapalý duþlar da mevcut ancak iyi durumda deðillerdi, etrafa çok dokunmadýðýnýz sürece iþ görüyor, kapalý kabinde tepenizden su akýyor iþte :)

Ben oranýn en çok denizini seviyorum; etrafta tesis falan olmadýðý için hala çok temiz.. minik balýk sürüleri ile beraber yüzüyorsun, kumsal da güzel, genelde kalabalýk deðil, biz çok rahat ediyoruz arkadaþ grubuyla gidince.. kumsalda sýcaklayýnca çýkýyoruz yukarý ormanýn içine kamp alanýna, müthiþ serin.. varsa hamak götür derim, tam yeri :)  etrafta yüzlerce kampçý göreceksin çadýrlarýyla, genellikle orta yaþlý aileler var, yaz boyu orada kalanlar bile var, komþuluk iliþkileri bile geliþiyor, birbirine çaya gidenler görüyorduk :) genelde gürültülü deðildir, bazen kendini bilmez birileri açabiliyor arabanýn teybini son ses, ama çok geçmeden uyarý geliyor etraftan, sükunet korunuyor.

uzatma kablonu, seyyar lambaný al yanýna, piknik tüpü ve bir tava ile su ýsýtmak için çaydanlýk veya kettle oldu mu kralsýn, çayýn çorban eksik olmaz :) keyfine göre alýþveriþini yapýp doldurdun mu bozdolabýný daha ne olsun.. spaghetti yapýyorduk, elektrikli ýzgara götürüp mangal bile yaptýydýk orda.. akþamlarý da tavla, iskambil, tabu gibi oyunlar falan..  :) 


burada kabaca ulaþýmý göstermeye çalýþtým;

(http://img3.imageshack.us/img3/2031/imageceot.jpg)


burda da orman içinde toprak yollar göreceksin, onlar kamp alanýnýn parselleri arasýndaki yollar, arabaný yanýna kadar getirebiliyorsun..

(http://img715.imageshack.us/img715/3444/imagejwju.jpg)
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Temmuz 12, 2012, 01:55:11
istersen bende fotoðraf bol orada çekilmiþ, yükleyebilirim.. veya kafana takýlan birþeyler varsa daha da detay yazabilirim..
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: ****OZGUR**** - Temmuz 12, 2012, 02:31:02
Mehmet abim çooookkkk çoookkk teþekkür ederim üþenmeyip yazmýsýn onca þeyi.
Dediðine göre tam aradýðým bi yer hem ziyaret hem ticaret hesabý Þehitlikleri çok görmek istiyordum. Ýkisini bi arada yapabilirim sanýrsam hem kamp tatil þeklinde hemde þehitlik ziyaretleri fiyatlarýda çok çok makul gibi teþekkür ederim tekrar abi.
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Temmuz 12, 2012, 02:42:59
Alıntı yapılan: ****OZGUR**** -  Temmuz 12, 2012, 02:31:02
Mehmet abim çooookkkk çoookkk teþekkür ederim üþenmeyip yazmýsýn onca þeyi.
Dediðine göre tam aradýðým bi yer hem ziyaret hem ticaret hesabý Þehitlikleri çok görmek istiyordum. Ýkisini bi arada yapabilirim sanýrsam hem kamp tatil þeklinde hemde þehitlik ziyaretleri fiyatlarýda çok çok makul gibi teþekkür ederim tekrar abi.


rica ederim lafý mý olur, Çanakkale damadýyýz, yarý oralý sayýlýrýz artýk :)

bu arada þehitlik gezisini bireysel yapmak mý istersin yoksa mevcut turlardan birine mi katýlmak istersin rehber eþliðinde bilemedim ama eðer ikincisini tercih edersen, günübirlik oldukça detaylý turlar yapan bir þirketin rehberlerinden birisi aile dostumuzdur, ben nisan ayýnda Bursa'dan bir minibüs arkadaþý toplayýp götürmüþtüm, herkes çok memnun kalmýþtý programdan ve anlatýmýndan. Arzu edersen onun iletiþim bilgilerini de verebilirim, program gerçekten kapsamlý ve bilgi doludur. Çok etkileyici bulacaðýný garanti ediyorum. oraya gitmiþken bir gününü ayýr ve oralarý mutlaka gez derim..
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: ****OZGUR**** - Temmuz 12, 2012, 03:20:03
Abi oraya gidince saðdan soldan faydalanýrým artýk  ;D Kafilenin arasýna sýzýp dinlerim  ;)
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Temmuz 13, 2012, 10:18:39
tadýný çýkar hocam, detaylar mekanlar þartlar çok önemli deðil, sonuçta hepimiz birkaç günlük tatiller için çalýþýyoruz bütün yýl boyunca.. þimdiden iyi eðlenceler..
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Temmuz 14, 2012, 08:49:22
(http://img201.imageshack.us/img201/4075/imageqlq.jpg)

benim tatil bugün baþladý; oglen Fethiye'den bindik tekneye, ilk once Boncuklu Koyu'na gittik, birkaç saat yüzme molasý verdik.. akabinde Tarzan Koyu'na geldik, bu gece buradayýz, sabah erkenden Göcek tarafýna hareket...

Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Temmuz 24, 2012, 11:19:48
Özgür nerelerdesin, naaptýn tatil olayýný, gidebildin mi Çanakkale'ye??
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Temmuz 24, 2012, 11:46:30
benim tatilin ilk parçasý bitti; dünden beri çalýþýyorum yine.. ama iyi geldi Göcek'in tertemiz masmavi sularýnda uzun uzun yüzmek..


aþaðýda tekne ile izlediðimiz rotanýn büyük bir kýsmýný görebilirsiniz; detay isteyenler olursa koylarýn isimlerini, fotoðraflarý ve iz kayýtlarýný paylaþabilirim... fýrsat bulduðumda daha detaylý bir yazý yazmayý düþünüyorum ama nasip, yoðunluktan kurtulmam lazým evvela..

(http://img829.imageshack.us/img829/4875/imageuhs.jpg)
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: Harun - Temmuz 24, 2012, 08:20:58
Mehmet hoþgeldin,
paþportluk bir yere uðradýnýz mý,yoksa ülkemiz karasularýnda mýydýnýz.

ben de kýsa bir tatil (Ýstanbul'da týkýlýp kalýnan tatil ???) ardýndan dün baþladým,hemi de yeni bir tükkana,sudan çýkmýþ balýk misali kývranýyoruz ;D
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Temmuz 24, 2012, 10:23:40
Alıntı yapılan: Harun -  Temmuz 24, 2012, 08:20:58
Mehmet hoþgeldin,
paþportluk bir yere uðradýnýz mý,yoksa ülkemiz karasularýnda mýydýnýz.

ben de kýsa bir tatil (Ýstanbul'da týkýlýp kalýnan tatil ???) ardýndan dün baþladým,hemi de yeni bir tükkana,sudan çýkmýþ balýk misali kývranýyoruz ;D

alayý memleketimizin karasularýnda, yabana gitmedik, koylar yakýn yakýn zaten, birkaç km mesafedeler birbirlerine..

kolay gelsin üstad sana da, tatilden dönünce adaptasyon ciddi zor :)
Başlık: Ynt: TATÝL PLANLARI
Gönderen: kocaali - Ağustos 11, 2012, 09:09:53
bu arada Özgür'den haberi olan var mý, 23 Temuuz'dan beri girmemiþ foruma.. 1 hafta izin aldým dediydi ama hala tatilde midir acaba???