EGR VALFÝ VE VAKUM SÝSTEMÝ

Başlatan alerdem, Nisan 14, 2011, 03:17:36

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

alerdem

 Teþekkürler bu þema Var elimde Ayrýca sað çamurluða vidalý,üzerinde iki jak baðlantýsý ,ortasýnda siyah bir kapakla kapatýlmýþ hava almasýný ve sanýrým filtrede görvi gören keçeyle sarýlý diðer tarafýnda iki hava hortumu takýlacakçatal boru bulunan bir aparat daha var onun baðlantýlarýný öðrenmek istiyorum..Ýlginiz için sonsuz teþekkürler.. 


Alıntı yapılan: cenker -  Nisan 29, 2011, 09:30:19
Alıntı yapılan: cenker -  Nisan 22, 2011, 07:16:22


1 ekzost manifoldu
2. emme monifoldu hava giriþi
3. egr valfi termo vacum valfi ( motor blogundaki motor sogutma suyuna baglýdýr)
4. karburatör
5. eksoz geri besleme borusu
6. egr valfi

sistem motor suyu 40-48 dereceyi geçmemiþse 3 nolu sensorden aldýgý tetik ile egr valfini tamamen kapatýr.

semaya göz atarsanýz en soldaki borular vakum borularýdýr karburatörün altýndan thermo switch e ordan egr valfe gelir  ;)

anladýgým kadarý ile size sanayide kafayý yedirmiþler.

cenker







ilk 3 fotoda vakum borularýnýn karburatörde nereye baglý oldugunu görüyorsunuz,karburatör üstünde 2 adet emme vakumu bir t ile birleþtirilir, sonra tek hortum olarak thermo swtiche gider. beyaz olan borular  ;)

alttaki fotoda thermo switch vakum baglantýlarý gözüküyor sol porta karburatörden gelen hortum baglanýr, sag portaki hortumda egrye giden hortuma baglanýr.



bu fotodada egr baglantýsýný göruyorsunuz



bu fotodada ekzost gazýný egr dan karburatör emme giriþine gaz transferini yapan boru baglantýlarý görünmekte

divers do it deeper

cenker

umarým fotolar acýklayýcýdýr :D aracýn üstündeki herseyi unutun sistemi acýklamaya göre kurun  ;)
divers do it deeper

cenker

Alıntı yapılan: BAHADIR -  Nisan 29, 2011, 09:35:49
Cenker Bey, sorunu olan site üyelerine yardýmlarýnýzý eminim herkes takdir ediyor. Sizin þahsýnýzda sorunlarýmýza çözüm öneren tüm ustalarýmýza ve arkadaþlarýmýza teþekkür ederim. tek tek isim yazmadým ama zaten herkes araçlarýmýza ve siteye emeði geçenleri biliyor.

bu sitenin kuruluþ maksadý niva ve doða üzerine paylaþým, ve teknik bilgi bankasý oluþturmaktý..
amacýna uygun oldugunu düþünuyorsunuz ne güzel  ;)
paylaþýlan bilgi ve tecrübe deger kazanýr  ;)
divers do it deeper

cenker

birde ufak bir rica, sorunlarýnýz ile ilgili sorularý lütfen tek topik altýnda devam edinki bu tür soru yanýt çözümler herkesin kullanýp faydalanabilecegi sekilde derli toplu az sayýda baslýk altýnda toplansýn  ;)
divers do it deeper

alerdem

CENKER Bey açýklamalarýnýz için teþekkürler.Elinize saðlýk sað olun var olun. Aracýn üzerindeki diðer þeyleri unutun demenizi iç sað çamurluða baðlý elektirik fiþlerininde olduðu iki de hava giriþinin bulunduðu parçayý mý unutun diyorsunuz.? Araçta baðlý bulunan o alette iki elektirik fiþi baðlý ,arkasýnda ise iki hava giriþi birbiriyle birleþtirilmiþ duruyor. Öylece kalsýnmý ?

cenker

egr ve vakum devresini size özetledim malzemeleri bellidir,
bahsetiginiz seyler baska biþiye ait olmalý o yüzden onlar hakkýnda biþey diyemiyecegim. foto atarsanýz güzel açýdan detaylý acýklayýcý bi yorum yapabiliriz  ;)
bence aracýnýzla ilgili garaj kýsmýnda topic acýn bu konulara ordan devam edin aracýnýzda yaptýgýnýz iþlemlerin belgeli dökümü olur  ;)
divers do it deeper

alerdem

Anladým çok teþekür ederim ...

Liberator42

     Bende bu sistem tamamen devre dýþý.Refik ustaya sordum,bu çok soðuk havalar için yapýlmýþ bir sistem dedi.Biz Adana 'da olduðumuzdan buna gerek yokmuþ öyle söyledi.

impeesa

Bende de feci çekiþ düþüklüðü vardý, günah keçimiz egr oldu :) söktürttüm, birde arkasýnda görülmeyen bir noktada ucu boþta bakýr bir boru çýktý, emme manifolduna giden sanýrým. Onuda körledik, þimdi 80 i geçerim her halde :)
"Nivan varsa yolun var!"

mka.mka


cenker

egr valf üzerine eski kasa 1600 cc niva kullanýcýlarýna ufak bir tiyo daha;

motor yanma odasýnýn tasarlanmasý aþamasýnda egr nin silindir içine zerk ettiði co nun yanma esnasýnda parcalanarak içinde barýndýrdýgý oksijenin yanma verimine katkýsý vardýr. motorun avans ayarýda buna göre optimum bir noktaya çekilir.

motorun kam milinden emme için olan zamanlamasý bu faktörde hesaba katýlarak yapýlmýþtýr. dolayýsý ile egryi iptal ederseniz cekiþ yakýt son sürat sorunlarý düzelir ama yakýtýnýzda artar.

özelikle soðuk havalarda  egr sistemi düzgün çalýþýrsa lpg tüketimini optimum tutan bir faydasý daha vardýr  ;)
iptal ettirme yerine parçalarý yenileyin rahat edin  ;)
divers do it deeper

alerdem

Alıntı yapılan: cenker -  Mayıs 09, 2011, 04:54:11
egr valf üzerine eski kasa 1600 cc niva kullanýcýlarýna ufak bir tiyo daha;

motor yanma odasýnýn tasarlanmasý aþamasýnda egr nin silindir içine zerk ettiði co nun yanma esnasýnda parcalanarak içinde barýndýrdýgý oksijenin yanma verimine katkýsý vardýr. motorun avans ayarýda buna göre optimum bir noktaya çekilir.

motorun kam milinden emme için olan zamanlamasý bu faktörde hesaba katýlarak yapýlmýþtýr. dolayýsý ile egryi iptal ederseniz cekiþ yakýt son sürat sorunlarý düzelir ama yakýtýnýzda artar.

özelikle soðuk havalarda  egr sistemi düzgün çalýþýrsa lpg tüketimini optimum tutan bir faydasý daha vardýr  ;)
iptal ettirme yerine parçalarý yenileyin rahat edin  ;)


Malesef parçalarý bulamýyorum....:((  egr valfini buldum.Ama termo valfi  bulamýyorum....

cenker

bizim kanerle irtibat kurun
parsa otomotiv
gebzede faaliyet gösteren oztürkoto internet sitelerinden satýs yapýyorlar sahibi baba oðul çok ilgilidirler, bu tür özel parça için oglu ile temas kurun ( www.ozturk-oto.com)

divers do it deeper

karakeçi67

cenker merhaba kardeþim,
þu benim egr sistemine bir bakarmýsýn yukarýda ki þemayla da senin paylaþtýðýn fotolarla bir alaka göremiyorum
thermo switch benim arabada yok mu?
egr den çýkan hortum, ordaki siyah beyaz hortumda ki T ye baðlýydý benim karburatör mü farklý senin resimler de
karburatör giriþi alt alta benim ki farklý mý?
Murat 1972
kara keci 1991