NIVA KASASI VE NEM ÜZERÝNE UYARI

Başlatan ERCO, Eylül 15, 2009, 12:45:16

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

emre_ozk

Alıntı yapılan: hakanisik -  Haziran 01, 2012, 11:23:43
arkadaþlar, benim nivanýn paspas altýnda sanýrým sesi kesmeye yönelik keçe gibi bir makzeme var ve havalar nasýl olursa olsun sürekli nemli. acaba içeriden kaçak mý oluyor diye düþündüm ama motor suyunda hiç bir azalma yok. yaðmurlu havalarda aldýðý su hala kurumuyor olabilir mi? sizler nasý önlem aldýnýz? teþekkürler..
Bendede ayný sorun vardý keçeyi söküp attým..
Emre özkaradeniz
Ýzmit

ERCO

on camýn fitilinden ve akunun altýndan iceriye sýzýntý vardýr yada havalanrýrma dan arac yýkananýrken uygun pozisiyonda degile ýceriye su girebilitor o rdanda su girebilir
güven oto lada servisi    izmir
www.guvenlada.com

hakanisik

teþekkürler, bunlarý kontrol edeyim..
Niva'96-Corolla'09

KAYSERÝLÝ NÝVACI

curumeyý engellemenýn en guzel yollarýndan býrýsýde arac altýna komple camurluk ýclerý ve agýzlarý kapý altlarýna ZÝFT SIKTIRMAK yada kendýný zboyacýdan alýn býrda fýrca sýz surun komresorun sýktýgý ýnce oluyor kendýn surersen acýmýyorsun bolca suruyorsun mevcut kabarma ve curume yerlerýde varsa kazýyýp macunlamak kanser ýlerlemeden onunu kesmenýn en guzle yollarýndan býrý ký camurla suyla kardes olanlar kesýnlýkle zýft atsýn yada attýrsýn derým saygýlar...
ASFALTA ÝHTÝYACIM YOK ÇÜNKÜ; NÝVA'M VAR :D

muhammedcelik1983

Bende de ayný sorun vardý taban keçesi sürekli nemliydi yine birgün aracý yýkadýktan sonra baktým ki keçe resmen yüzüyor komple söktüm gördüm ki maþpiyerin(kapý eþikliði) içi komple su dolu boþalttým elime hortumu aldým arka camýn havalandýrmasýnýn olduðu bölgeye aracý yýkar gibi su tuttum gördüm ki olan su içeri doluyor çözüm olarak kapý eþikliðinin iç yüzündeki tüm delikleri daysonla týkadým tavsiyem özellikle kýþýn arka tekerlerin arkasýnda çamurluðun altýnda saðlý sollu büyük týpalarý sökmeniz havalandýrmadan giren olan su oradan boþalýyor..

tevfik

Herkese merhaba.
Rizeden getirdiðim niva yý evin önünde baþladým sökmeye içdöþemede nevarsa attým, içten taban sacýný iyice temizletip çürük yerleri kestim sac ilavesi ile kapattým sonrada kauçuklu zift sürdüm "kauçuklu zift konusunda doðru yaptýðýmdan pek emin deðilim" torpidonun altýnada ses izelasyonu için süngere benzer bir yalýtým malzemesi aldým.
Bu akþam iþten geldikten sonra tam yapýþtýrma iþlemine baþlýcam ne görim araç içi göl olmuþ, tespit edebildiðim kadarý ile dört yerden su geliyor.
1. Ön camýn sað köþe hizasýndan yaklaþýp 3-4cm allttan sýzýntý var nerden girdiðini bulamadým frumda okuduðum kadarý ile öncam fitilinden alabiliyormuþ en kýsa çözüm nedir?
2 Akü haznesinin olduðu kutunun köþesinden (dýþarda akünün olduðu yuvaya su nasý giriyo anlamýþ deðilim)
3. Ýç kýsýmda sað çamurluðun alt köþesi ile kapý alt menteþesinin arasýnda kalan kýsýmýnda tabana yakýn noktada bir delik var ordan baya bi sýzýntý var ama suyun nerden dolduðunu bulamadým ( kaputun oturduðu cama yakýn köþede birdelikvar oda kapalý) bu bölmeye su baþka nerden doluyor olabilir.
4. Arka stop lambasýnýn üstüne ciddi bir damlama var arka havalandýrmaya giren su olabilir diye düþünüyorum baþka biyerden olabilirmi? bu havalandýrma üstüne takýlan pilastip parçalar sorunu çözmeye yetermi?

Sanýrým sorular biraz uzun oldu kusura bakmayýn ancak acemi niva cýya yardým lüfen,
Herkese þimdiden teþekkürler. 

muhammedcelik1983

#21
Alıntı yapılan: tevfik -  Ocak 28, 2015, 07:31:17
1. Ön camýn sað köþe hizasýndan yaklaþýp 3-4cm allttan sýzýntý var nerden girdiðini bulamadým frumda okuduðum kadarý ile öncam fitilinden alabiliyormuþ en kýsa çözüm nedir?
2 Akü haznesinin olduðu kutunun köþesinden (dýþarda akünün olduðu yuvaya su nasý giriyo anlamýþ deðilim)
3. Ýç kýsýmda sað çamurluðun alt köþesi ile kapý alt menteþesinin arasýnda kalan kýsýmýnda tabana yakýn noktada bir delik var ordan baya bi sýzýntý var ama suyun nerden dolduðunu bulamadým ( kaputun oturduðu cama yakýn köþede birdelikvar oda kapalý) bu bölmeye su baþka nerden doluyor olabilir.
4. Arka stop lambasýnýn üstüne ciddi bir damlama var arka havalandýrmaya giren su olabilir diye düþünüyorum baþka biyerden olabilirmi? bu havalandýrma üstüne takýlan pilastip parçalar sorunu çözmeye yetermi?

Aracýn hayýrlý olsun hocam,ön camlarýn köþeye hakýn kýsmýnda cam fitillerinin tahliye borularý var onlar yerinde duruyormu?Akünün oraya ön camýn önündeki kaputun altýndaki su tahliye oluðunun bitiminden olan su motorun içine giriyor çözüm olarak bir videoda izlemistim adam ayni lastikten ek yapip daysonla yapistiriyor sagli sollu,ilk aldigimda benim arabada akvaryum gibiydi o marsbiyelin ic kismina su doluyor ve ic kisimdaki deliklerden su iceri doluyor ben o delikleri lastik kesip daysonla yapistirdim havalandirmaya plastik taktim ayriyeten kisin arka altta sagli sollu 2 buyuk tipa var onlari acik birakiyorum %99 oraninda basari saglamis durumdayim

tevfik

Alıntı yapılan: muhammedcelik1983 -  Ocak 28, 2015, 07:31:17
Aracýn hayýrlý olsun hocam,ön camlarýn köþeye hakýn kýsmýnda cam fitillerinin tahliye borularý var onlar yerinde duruyormu?Akünün oraya ön camýn önündeki kaputun altýndaki su tahliye oluðunun bitiminden olan su motorun içine giriyor çözüm olarak bir videoda izlemistim adam ayni lastikten ek yapip daysonla yapistiriyor sagli sollu,ilk aldigimda benim arabada akvaryum gibiydi o marsbiyelin ic kismina su doluyor ve ic kisimdaki deliklerden su iceri doluyor ben o delikleri lastik kesip daysonla yapistirdim havalandirmaya plastik taktim ayriyeten kisin arka altta sagli sollu 2 buyuk tipa var onlari acik birakiyorum %99 oraninda basari saglamis durumdayim

Cam fitillerinin tahliye hortumu gibi biþey görünmüyor ve köþe kýsýmlarda silikonlu sanýrým oralarý açmam gerekecek.
Teþekkür ederim.


tevfik

Alıntı yapılan: muhammedcelik1983 -  Ocak 29, 2015, 12:02:43
Resmi bu hocam.
Tekrar kontrol edeyim , ilgi ve alakanýzdan dolayý teþekkür ederim.

bkerti

Ben böyle bir hortum filan görmedim benimkinde. Nereye napacaðýz?

muhammedcelik1983

Alıntı yapılan: bkerti -  Ocak 29, 2015, 08:45:46
Ben böyle bir hortum filan görmedim benimkinde. Nereye napacaðýz?

Benimkindede gorunmuyordu egilip ýþýkla köþedeki açýklýktan içeri baktým içerde duruyor hortumlar tel yardýmýyla çýkarttým sende bir bak

diff-lock86

#27
Eski kasalarda,
akü altý sacýna gelen su orayý çürütüyor, su debisi yüksek oto fýrçalý oto yýkamalarý tavsiye etmiyorum nivalarýn kaput üstündeki havalandýrmadan içeri bakan kýsma su yoðun gelirse içeri verir,taban döþemelerinin altýndaki keçeli yalýtým olanlar için kötü haberim var o nalzeme birkez su aldýysa geçmiþ olsun.Söküp kurutmanýz hatta o keçeden vazgeçmenizi öneririm,peki onun yerine nasýl yalýtýmlý malzeme kullanmammýz lazým diyeceksiniz haklý olarak.Naçizane fikrim tabana zift vs yaptýrýn alttan içten,taban sacýna birebir boþluksuz araçlar için üretilmiþ su yalýtým malzemesi yapýþtýrýn,ses yalýtým isteyenler bunun üzerine gene araçlar için üretilen (çatý için üretilen malzemeler yaz sýcaklarýnda koku yapar duramazsýnýz aracýn içinde) profesyonel ses yalýtým malzemeleri ile kaplayýp döþemelerinizi monte etmeye baþlayabilirsiniz.
Eski kasa nivalarýn maalaesef fabrikasyon saçlarý galvanizli olmadýðý için en ufak su temasýnda kanser gibi yayýlýp çürütmeye baþlar.
Bu tarz önlemler almadýðýnýz takdirde maalesef söylemek zorundayým sürekli bir kaç yýlda bir taban sacýnýzý ve civarlarýný yaptýrmak zorunda kalýrsýnýz.

Diðer arkadaþlarýn da dediði gibi ön cam fitili eskimesinden,giderlerinin týkanmasýndan suyu içeri verebilir,ön cam sacýnýn fabrikasyon simetrisinde olmalý ve cam fitilleri de ayný þekilde yoksa gene içeri ordan su alabilir.

Kelebek cam olanlar cam fitillerini yenilemesini tavsiye ederim,kelebeksizler içinde cam fitillerinin deðiþtirilmesinde fayda var ordanda kapýya kapýdan da yol bulmuþsa kendine içeri ordanda su verebilir :)

Niva larda su girme sebebi çok :)
Bunlarý ya kendi aracýmda yada etrafýmdaki dostlarýn nivalarýnda tecrübe ettim.

1993 yýlýndan beri 1986 Niva kullanýcýsý olarak bu sorunla alakalý tavsiyem budur dostlar.

1986 Black Niva 2121 ÝSTANBUL / Kocaeli