far ayarýnýn parçalarý

Başlatan wastiee, Kasım 13, 2010, 05:28:56

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

wastiee

abi güzel diyorsun, yapýlacak iþ sadece far takmak, ama ustalar böyle iþleri usülünce yapmaktansa biz hallederiz dur sen diyip akýllý vidayý yaslýyorlar, iþi anlýk olarak bitirip müþteriyi yollamaya bakýyorlar (haklýlar mý, para kazanacaklar, evet.). akýllý vidayla sabitlemeyi ben de çözerim, ama ustaya gidiyorsam oraya vida atsýn diye deðil, usülünce yapsýn, araba ilk alýndýðýnda ne þekildeyse üstündeki parça, kýrýlmýþ, o þekle getirsin diye.

hem ustaya dert yanýp bak bunu orjinalindeki gibi istiyorum diye, adam biz hallederiz hallederiz bak oldu diyip gönderidðinde, üç ay sonra bir þey için orayý açtýðýmda, aslýnda iþin istediðim temizlikte olmadýðýný, adamýn oraya sadece vidayý yasladýðýný göreceðime, 4 saat fazla uðraþýr neymiþ diye öðrenir kendim içime sineceði þekilde yaparým.
Ýzmir'den Moðolistan'a: www.izmirmogolistan.com

kocaali

Alıntı yapılan: wastiee -  Kasım 15, 2010, 11:40:31
abi güzel diyorsun, yapýlacak iþ sadece far takmak, ama ustalar böyle iþleri usülünce yapmaktansa biz hallederiz dur sen diyip akýllý vidayý yaslýyorlar, iþi anlýk olarak bitirip müþteriyi yollamaya bakýyorlar (haklýlar mý, para kazanacaklar, evet.). akýllý vidayla sabitlemeyi ben de çözerim, ama ustaya gidiyorsam oraya vida atsýn diye deðil, usülünce yapsýn, araba ilk alýndýðýnda ne þekildeyse üstündeki parça, kýrýlmýþ, o þekle getirsin diye.

hem ustaya dert yanýp bak bunu orjinalindeki gibi istiyorum diye, adam biz hallederiz hallederiz bak oldu diyip gönderidðinde, üç ay sonra bir þey için orayý açtýðýmda, aslýnda iþin istediðim temizlikte olmadýðýný, adamýn oraya sadece vidayý yasladýðýný göreceðime, 4 saat fazla uðraþýr neymiþ diye öðrenir kendim içime sineceði þekilde yaparým.


aynen katýlýyorum, yapabileceðim birþeyse saatlerce uðraþýp kendim yapmayý tercih ediyorum, en azýndan durumu tamamen biliyor oluyorum, baþkasýna yaptýrdýðýnda her an bir sürpriz çýkýyor.. ve uðraþmak keyif veriyor gerçekten, sonuçta bu bir hobi, arabanýn saðýný solunu kurcalarken rahatlýyorum, stresimi atýyorum, mutlu oluyorum..
No mud, no fun...

Oguzhan_oto

Alıntı yapılan: hakanbusa -  Kasım 15, 2010, 08:56:27
Ya kýzmayýn bana ama. Bu kadar resim yüklemek,kataloglar karýþtýrmak için niye uðraþýyorsunuz. Eðer yapamýyorsanýz, bir elektirikçi çýraðýna 5 tl verin taksýn. Yenisi zaten komple 50 tl.Bu kadar zahmete gerek yok. Lütfen daha profosyonel þeyler için kafa yoralým. Burada yapýlan araþtýrmaya saygý duyuyorum ama, sonuçta yapýlan iþlem far takmak ya.  Lütfen daha ciddi þeyler için konu açalým.
can arkadaþ yorumunda haklý olabilirsin ama insanýn baþýna  geldiði zaman gece vakti ýssýz,tenha yolda elektirikci çýraðýný nerde bulacaksýn nitekim bu gibi olay geldi baþýma gece balýktan dönerken kasise düþtüm ve sol farým aniden söndü hatamdan dolayý yedek diyot ampullerim vardý ama far çercevesini sökmekte bir hayli zorladým. bayaðý zarar verdim araca lada niva da tecrübem yoktu  þimdi ise bu sayfalarda aydýnlatýcý bilgi aktaran büyük,küçük,yaþlý,genç herkese teþekkür ederim.
0538 986 82 80 Ankara/Çayyolu

BAHADIR

Bende elimden gelen iþleri kendim yapmayý seviyorum. Yavuz'un önerisi ile, farklý konu açmayýp, buraya yazmaya karar verdim. Farlarým hem az aydýnlatýyordu hemde oldukça aþaðý bakýyordu. Bende buna nasýl çözüm bulurum derken hidrolik ayar çubuklarý ile far tasý arasýna pul yerleþtirebileceðimi düþündüm. Ancak uygun büyüklükte ve kalýnlýkta pul bulamayýnca somun yerleþtirdim. 8'lik ya da 9'luk somundu sanýrým. Ayar çubuðunun baþ kýsmýna oturuyor ve kaymýyor, far tasýný hafifçe yukarý kaldýrdýðý içinde aydýnlatma mesafesi uzuyor. Periyodik bakým sýrasýnda Kaner'in orada far ölçümüde yapýldý ve yükseklik olarak normal sýnýrlarda olduðu tespit edildi. Bu þekliyle de muayeneden geçti.Far ampullerini de Osram Nightbreaker H4 ile deðiþtirdim, þu anda eskiye oranla çok daha iyi.