Offroad Hýrdavat

Başlatan Maestro, Mayıs 08, 2014, 09:17:23

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Maestro

Alıntı yapılan: mehmet22 -  Eylül 05, 2014, 07:10:11
ben bi ara bu sisteme nokia bataryalý þarj edilebilir bir sistem yapmýþtým 2 sene oldu doldurup doldurup atýyorum torpido gözüne mükemmel iþ yapýyor

benim elektronikle neym iþim olmaz..  alýrým 4 tane ince pil  atarým yedege  ;D

aydinaydogan

benim arabada ates yakmak icin potasyumpermanganant ve gliserin var(kulak damlasi) potasyumpermanganant hem suyu dezanfekte eder hem de toz halinde iken uzerine gliserin damlatildiginda kimyasal tepkime ile alev alir. iki turlu kullanimi nedeniyle ben bunu bulunduruyorum.

Maestro


   en son  kamuflaj desenli kemere takýlan bel çantacýgým geldi ,   telefonumu ve anahtarlýðýmý  taþýmak için çok kullanýþlý , hatta  araba ruhsatýný bile taþýyabiliyorum. ( ruhsatý üzerime taþýmadýðým an ilk çevirmede yakalanýyorum , bir nevi bahtsýz bedevi durumlarý var , ayrýyeten bileðe takýlan bir pratik kamuflaj desenli el çantasýda yolda...   4-5 tane  köstekli saat yolda , onlarý aile büyüklerine hediye etmeyi düþünüyorum , 3 adet spor ayakkabý yolda  ( seneye hazýrlýk )   yakýnda vergi dairesinden yazý gelirse þaþýrmayacaðým !

Bayramýn ikinci günü gecesi vardiya baþlýyor..  çalýþ çalýþ çalýþ... bilmiyorum nereye kadar , bu aralar Meclis e gelecek bir konu hakkýnda bilgilendireyim , malum meslek liselilerin sorunu bu , Lise 2 de ilk sigorta giriþlerimiz yapýlmýþtý , ama prim yatýrýlmadýðý için 2 yýl  gözükmüyor , onlarýn ödenmesi hakkýnda bir çalýþma baþlatýldý , 2 sene borçlanýp emekliliði 2 sene erkene çekebilme durumlarý olacak gibi...   bekleyip göreceðiz...

NÝVACI

Alıntı yapılan: aydinaydogan -  Ekim 01, 2014, 07:50:54
benim arabada ates yakmak icin potasyumpermanganant ve gliserin var(kulak damlasi) potasyumpermanganant hem suyu dezanfekte eder hem de toz halinde iken uzerine gliserin damlatildiginda kimyasal tepkime ile alev alir. iki turlu kullanimi nedeniyle ben bunu bulunduruyorum.
Biz bu nesnelerle milleti uyuz emek için kullanýdrýk
bir parça nemli pamuk  içinde malzemeler kapalý sinemada gýcýk kaptýðýmýz birinin altýna  atardýk pamuk için için yandýkça
telaþe filmden daha ilgi çekerdi
artýk hangi kategoriye giriyor isek :-X :-X :-X
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

Maestro

dayanamadým aldým...

semt pazarýnda abinin biri býçak sergisi açmýþ... envai çeþit çaký vs vardý...  kendimi frenledim 2 adet aldým... birinin resimlerini ekliyorum , maksat çene suyu çorba olsun..


Yevgeni


Bu cakilar ise yaramadigi surece bir anlami var mi toplamanin koleksiyoncu efendi?

Maestro

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Ekim 12, 2014, 08:52:00
Bu cakilar ise yaramadigi surece bir anlami var mi toplamanin koleksiyoncu efendi?

arada iþe yarýyorlar  , arabamda 2 tane , üzerimde daima 1 tane ,  Oðlumun ve kýzýmýn çakýlarý ayrý... evde elimi attýðým her yerde... beklenmedik anlarda lazým oluyor ,   gerçi  varsýn iþe yaramasýn... yaþlanýnca torun torbaya hediye ederim  ;D

geçen Cumartesi sabahý iþyerinde aramaya yakalandým... cepteki anahtar vs çýkardýðým halde kapý dýtt  dýýttt  öttü..  3 defa kapýdan girdim... yine öttü. ( bel çantamda zulada çaký öttü sanýrým )  güvenlikçiye  '' kemeri çýkarayýmmý '' dedim..  yok abi dedi , sen gel ben el þeysi ( el arama cihazý ) ile bakayým dedi..  onda da öttü..   en nihayetinde çakýyý çýkardým artýk sussun diye  ..  ama yine öttü :))    isterseniz  dedim  pantalonu indirebilirim  !!   güvenlikçi   baktý.. yok abi..iyi  istirahatlar  dedi..

ayrýca...  hiç bir maðazadaki  alarm çakýya  ötmüyor..   kendimden biliyorum.

Maestro

 az önce yazdým ama resimlerde sayfa dondu..  tekrar yazýyorum , resimleri tek tek atacaðým...

Çinden sipariþ ettiðim bileklik tipi çanta geldi... böyle bir þey kullanan hiç görmedim , ilk etapta pratiklik olarak Ehliyet ve bilumum kartlarý taþýdýðým Alüminyum kart kutusunu taþýmayý düþünüyorum , alýþveriþlerde ve gezilerde kullanýþlý olabilir , bu akýmý ben baþlatabilirim  ;D  Bilege saðlam bir cýrt ile sabitleniyor... bakalým alýþabilicekmiyim.

Maestro


Maestro


Yevgeni


Harun

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Ekim 24, 2014, 08:49:43
Terletir, býktýrýr..

aynen aga
ben saat takamýyorum ki...
yalnýz pazýlara da oluyorsa koþuda,yürüyüþde içine konulacak telefondan þarký türkü dinlemeye yarayabilir.
ya da palaskaya da takýlýrsa iþ görür.

Yevgeni


Aga bunun alacaðý ývýrý zývýrý bol cepli pantulun ceplerine pay et, ver bünyeyi feraha, hafife..

Harun

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Ekim 24, 2014, 08:56:35
Aga bunun alacaðý ývýrý zývýrý bol cepli pantulun ceplerine pay et, ver bünyeyi feraha, hafife..

yok aga
pantulun cebi dolu olanda bana dokiniy,bel altý rahat olcek...
askeriye ya da avcý tipi bi hücum yeleði daha ehven,sýrtta taþýrýz eþek misali...

NÝVACI

Babam avcýya tüfeði aðýr gelmez derdi
Anamda öküze boynuzu aðý gelmez derdi :D :D :D
anladýmki meskenim yaylalar daðlar