Termos tavsiyesi

Başlatan unlztrk, Nisan 29, 2015, 09:19:32

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

unlztrk

Hafta sonlarý balýk sevdasý ve uzun yolda çay ihtiyacý sebebiyle aldýðým iki termos 2-3 saatten fazla sýcak tutmadýðý için atýl duruma gelmiþti. En son iki hafta önce kýzýmla (8 yaþýnda kendisi) balýða gittiðimizde hava biraz sert esiyordu "keþke bir çay olsaydý da sýcak sýcak içseydik" dedi. Bu söylemi beni tekrardan adam gibi bir termos arayýþýna soktu. Ýnternetten okuduðum yorumlar üzerine stanley marka 1,3 litrelik termosu aldým. Pazartesi akþam kaynatýp içine doldurduðum su bugün sabah ( çarþamba) hala el yakýyordu. Termos alacaklara kesinlikle tavsiye ederim arkadaþlar, mükemmel bir malzeme. Fiyatý baya yüksek ama ömürlük bir ürün.


Harun

benim de ihtiyacým var,
tavsiye için teþekkürler,deðerlendireyim...

kocaali

abi aynen bahsettiðin termos gibi çok etkili bir termosum vardý, 7-8 saat sonra bile içilecek kývamda oluyordu çay/kahve... içindeki cam kýrýlýnca aynýsýný bulamadým bi daha.. bu seninki çelik sanýrým, kýrýlma derdi de olmaz, aynen ömürlük olur...

doða gezilerimde genelde ateþ yakýp mini çaydanlýðýmla su kaynatýp çay/kahve yapmayý tercih ediyordum termossuzluktan.. ve ucuz yollu bir ocak arýyordum daha pratik bir çözüm olmasý açýsýndan. kaliteli outdoor markalarýnýn ürünlerine yüksek rakamlar vermek yerine, yerli malý Nurgaz'ýn ocaðýný ve vidalý kartuþunu aldým. Bildiðiniz piknik tüpünün miniði... Birkaç gezidir deniyorum. Bir litre suyu 4-5 dakika içinde kaynatýyor. Kartuþlar vidalý olmasý sebebiyle iþim bitince tepesinden ocaðý söküyorum, böylece kartuþ boþaldý, gaz sýzdý derdi de olmuyor.. bir süre daha deneyeyim, daha detaylý fikirlerimi yazarým. Mesela kartuþun ne kadar dayanacaðý þu anda soru iþareti...

No mud, no fun...

unlztrk

#3
Termos tamamen çelik, adamlar ömür boyu garantili satýyorlar zaten. Senin tüpde çok iyiymiþ, piknik kahvaltýlarýna birebir. Kartuþ 4-6 saat arasýnda dayanýyormuþ ki bu da ortalama 4 piknik demek.

kocaali

Alıntı yapılan: unlztrk -  Nisan 29, 2015, 11:04:04
Termos tamamen çelik, adamlar ömür boyu garantili satýyorlar zaten. Senin tüpde çok iyiymiþ, piknik kahvaltýlarýna birebir. Kartuþ 4-6 saat arasýnda dayanýyormuþ ki bu da ortalama 4 piknik demek.

ocak 230gramlýk kartuþ ile geldi, bir de 450gramlýk yedek kartuþ buldum, attým arabanýn bagajýna.. henüz ufak olaný kullanýyorum, yürüyüþlerde sýrt çantasýnda taþýmaya daha uygun ufak olan..

Çelik termos kesinlikle süper, bana hediye gelen 500ml'lik bir tane var, ne yazýk ki çok ufak geliyor.. bu arada malýn kalitesini fiyatý belli ediyor... güle güle kullan hocam...
No mud, no fun...

bkerti

Alıntı yapılan: kocaali -  Nisan 29, 2015, 10:14:57
abi aynen bahsettiðin termos gibi çok etkili bir termosum vardý, 7-8 saat sonra bile içilecek kývamda oluyordu çay/kahve... içindeki cam kýrýlýnca aynýsýný bulamadým bi daha.. bu seninki çelik sanýrým, kýrýlma derdi de olmaz, aynen ömürlük olur...

doða gezilerimde genelde ateþ yakýp mini çaydanlýðýmla su kaynatýp çay/kahve yapmayý tercih ediyordum termossuzluktan.. ve ucuz yollu bir ocak arýyordum daha pratik bir çözüm olmasý açýsýndan. kaliteli outdoor markalarýnýn ürünlerine yüksek rakamlar vermek yerine, yerli malý Nurgaz'ýn ocaðýný ve vidalý kartuþunu aldým. Bildiðiniz piknik tüpünün miniði... Birkaç gezidir deniyorum. Bir litre suyu 4-5 dakika içinde kaynatýyor. Kartuþlar vidalý olmasý sebebiyle iþim bitince tepesinden ocaðý söküyorum, böylece kartuþ boþaldý, gaz sýzdý derdi de olmuyor.. bir süre daha deneyeyim, daha detaylý fikirlerimi yazarým. Mesela kartuþun ne kadar dayanacaðý þu anda soru iþareti...


Kesinlik Nurgaz tavsiye ederim bende. Aygazýn kartuþlarý daha büyük ama Uludað Büyük zirvede basýnç azlýðý nedeni ile yanmýyor. Ýkiside ilk kez kullanýlmýþtý karþýlaþtýrýlýrken. Ama mutlaka bir benzin ocaðý da bulunmalý. Özeliikle kamp çantasýnda gaz taþýmak ve çadýrda bunu bulundurmanýn ölümcül sonuçlarý olduðu vakayla sabit. Termoslarýn da dýþýna keçe üstü deri bir kýlýf olursa tadýndan yenmiyor. Benim arabadaki toprak mataran hem içten hem dýþtan sýrlý ve keçe deri kaplý. Yazýn araç güneþin altýnda yansada suyum buz gibi. Hemde topraðýn saðlýklý olduðunu düþünüyorum .