Offroad Hýrdavat

Başlatan Maestro, Mayıs 08, 2014, 09:17:23

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Maestro


  daha önce böyle bir konu varmý bilmiyorum aklýma geldi paylaþayým dedim..

arada sýrada  yurtdýþý alýþveriþ sitelerinde dolanýyorum..  bit pazarý tadýnda yani..

ucuz olacak-pratik olacak-etkili olacak..   böyle alet edevat vs nin paylaþýmýný yapabiliriz..  yeni bir þeyler varsa birbirimizi uyandýrabiliriz  gibisinden..

konu gereksiz görünürse silinirse alýnmam  :D

dün gece 4 parça hýrdavat aldým.. free kargo.. toplam 10 dalýr tuttu..  þunlar..

1- Survival bileklik..  http://urun.gittigidiyor.com/spor-outdoor/paracord-parasut-ipi-survival-bilekligi-siyah-40006798      dýþarýdan en fazla 3 dolar.. kargo ücreti yok
2- Magnezyum ateþ baþlatýcý çubuk   https://yuzlercecesit.com/urunler/magnezyum-cakmak-ates-baslatici      2-3 dolar.. kargo beleþ..
3- el tipi basit bir tel destere.. http://www.dx.com/p/wilderness-survival-steel-wire-cable-saw-62cm-length-37145#.U2vJ2uaKDmI ben 1,16 dolar a indirimden aldým.. ücretsiz kargo

sizlerinde böyle ilginç alýþveriþleriniz var ise paylaþalým derim.. Niva nýn parçalarý bile var ..!!   

Yevgeni


Magnezyum çubuk elzem.
Ne zamandýr aklýmdaydý..

shadowturks


Maestro

 
  alýþ veriþ tecrübesi olmayanlara bildiðim kadarýyla yanýt verebilirim..

  ilk zamanlarda postacý abi bana gýcýk kapmaya baþlamýþtý.. ilk bir kavga ettim adamla.. sonra canciðer kanki olduk..

   en erken  2 hafta en geç 1,5 ayda tüm ürünlerim elime ulaþýyor..

   sadece bir ürün de gümrükte barcode etiketleri karýþmýþ..  benim aldýðým ürün Ýstanbula gitti.. bir baþkasýnýn aldýðý þifreli asma kilitler bana geldi.. arada böyle þeylerde olabiliyor..

Harun

mevzuyu ekipman konusu altýna aldým
güzel paylaþým,
özellikle magnezyum iyiymiþ.

Maestro

Alıntı yapılan: Harun -  Mayıs 08, 2014, 09:38:46
mevzuyu ekipman konusu altýna aldým
güzel paylaþým,
özellikle magnezyum iyiymiþ.

konu adýný da deðiþtirebilirsiniz.. ben ilk aklýma geleni yazdým.. 

berkayonwheels

o bileklik ne için bilmediðimden soruyorum.
...and to hear the lamentation of their women

kocaali

Alıntı yapılan: berkayonwheels -  Mayıs 08, 2014, 09:58:22
o bileklik ne için bilmediðimden soruyorum.

ipe ihtiyaç olduðunda söküp kullanmak için..  hatta gerçek paracord'dan yapýldý ise, her ipin içinde bir sürü ince ip vardýr, o boyutta parçalanýp ucuca eklenip olta bile yapýlabilir...   ;D  bi ara merak salýp ben de örüyordum bunlardan, her çantamda vardýr iliþtirili bi tane...
No mud, no fun...

Maestro

Alıntı yapılan: berkayonwheels -  Mayıs 08, 2014, 09:58:22
o bileklik ne için bilmediðimden soruyorum.

Survival bileklik...  

 bileklik gibi kullanýyorsunuz..  özel bir ipten örülme .. farklý iþlevsel olanlarý var.. sipariþ verdim gelince göreceðim..  bunu daha çok paraþütçüler kullanýyormuþ.. sanýrým bazý ordularda askerler tarafýndan da kullanýlýyor..  yaralanmalarda  turnike amaçlý kol - bacak baðlanabiliyor.. yada  bir þey baðlamak için kullanýlýyor.. çekince uzayan bir þey.. ve çok saðlam.. 100 kg taþýyabiliyor diyorlar..  


BAHADIR

Dinamolu el fenerini tavsiye ederim. Gece, þarjý bitse bile þarj sensin.  ;D Ben Tekzen'den almýþtým.

Maestro

Alıntı yapılan: BAHADIR -  Mayıs 09, 2014, 02:18:07
Dinamolu el fenerini tavsiye ederim. Gece, þarjý bitse bile þarj sensin.  ;D Ben Tekzen'den almýþtým.

kesinlikle düþünüyorum..  12,99  a  sepet e ekledim.. 1-2 hafta takip edeyim.. bazen günlük vs kampanya yapýyorlar.. iyice çingenelik yapýyorum..

volkaneryuva

Alıntı yapılan: BAHADIR -  Mayıs 09, 2014, 02:18:07
Dinamolu el fenerini tavsiye ederim. Gece, þarjý bitse bile þarj sensin.  ;D Ben Tekzen'den almýþtým.


Bende bu dinamolu fenerlerden almýþtým 3-4 yýl once yedege. Fakat  daha sonradan farkettim ki sarjlarý bir  kere tamamýyla bitmeye görsün. Bir daha dinamo kolunu çevirmeden ýþýk elde etmek zor. Saatlerce ugrastým, çevir allah çevir kolu çevirmeyi býraktýðýn gibi ýþýk ta gidiyor. Vehhasýl bence çok kullanýþsýz. Artýk yanýmda yedek pil taþýmayý yeðliyorum.

kocaali

Led el feneri ve yedek pil taþýyorum ben de, hem ýþýðý kuvvetli hem tüketimi az...
No mud, no fun...

Maestro

Alıntı yapılan: volkaneryuva -  Mayıs 09, 2014, 11:25:44

Bende bu dinamolu fenerlerden almýþtým 3-4 yýl once yedege. Fakat  daha sonradan farkettim ki sarjlarý bir  kere tamamýyla bitmeye görsün. Bir daha dinamo kolunu çevirmeden ýþýk elde etmek zor. Saatlerce ugrastým, çevir allah çevir kolu çevirmeyi býraktýðýn gibi ýþýk ta gidiyor. Vehhasýl bence çok kullanýþsýz. Artýk yanýmda yedek pil taþýmayý yeðliyorum.

;D ;D ;D     en iyisi   led  pilli   system galiba..