NivaTR forum

ARAZݝ / TERRAIN => PARKURLAR / TRACKS => Konuyu başlatan: yusuf - Ekim 20, 2011, 07:16:21

Başlık: HACILLI kasým 2010
Gönderen: yusuf - Ekim 20, 2011, 07:16:21
GEZÝDEN NOTLAR VE GÖRÜNTÜLER

Bir offroadcunun rüyalarýný süsleyecek kadar iyi bir parkurdu. Bir dere geçiþi planlamýþtýk 7 oldu.

Dere önümüzü kesti biz geçtik, býkmadan usanmadan

Reis önde iken "bir dere geçiþi daha" diye telsiz anonsu yapýnca "gene mi abi yeter artýk " diyorduk. O kadar çoktu yani.

Güçlü, deneyimli ve donamlý olmanýn fayda etmediðini, Dayanýþma ve ekip ruhunun en sarsýmaz ve tartýþýlmaz kural olduðunu bir kez daha anladýk.

Þimdi bu süper gezinin ön hazýrlýklarýna deðinelim:

Her zaman olduðu gibi gene bana düþtü iþ. Colin'i yetiþtirmeye calýþýyorum ama yavaþ gidiyor.

Hacýllý'ya daha önce bir gezi yapmýþtýk. O rotayý Goggle earth e yükledim. Hemen kenarýndaki köþesindeki alternatil yollarý iþaretledim. 
GPS e yükledim. Bazen yanýltýcý oluyor ama %90 tutuyor. Resimde beyaz görünen yollar bizim bu gezide adým adým geçtiðimiz izlerdir. Diðerleri ise toprak alternatif yollar. Bunlarý iþaretleyip GPS e yüklerseniz arazide iþiniz kolaylaþýr.

Nasýl olduðunu
http://nivatr.com/nivaForum/index.php?topic=812.0
linkine bakarak öðrenebilirsiniz.

Yani sýcacýk evinde otur, çiz rotalarý git gez. Amma kolaylaþtý iþ. Eskiden o bölgeyi bilen biri olmadan yola çýkýlmazdý.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/geharita.jpg[/img]

Bu da yaptýðýmýz yol. Aarazide, Ballýkaya > Aðva arasý. 65 km.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/rota-5.jpg[/img]


Kurtköy de buluþup kararlaþtýrýlan saatte yola çýktýk. Gebze'de Burak'ý ve benzinlerimizi aldýk. Ballýkayalar'dan yukarý týrmanmaya baþladýk.

O anki ekipte;  ben, HakanBusa, Ekrem usta, Burak, Yücel, Samet, Barýþ vardý.

Geç hareket nedeniyle  asfalttan gidip Tepemanayýr köyümüze vardýk.

Buradan kaçýp

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/ehir.jpg[/img]


Buraya geldik

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/arazi.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8759.jpg[/img]


Sonra

Alýntý sahibi: Hakan busa üzerinde
"Yusuf abi benim tavsiyem, kýyýköy civarýna gidelim derim. Arabalarý parçalamaktan endiþe ediyorum. Bir tane kaya geçmektense, aðzýna kadar çamura girmeyi yeðlerim.. Ne diyorsun ?


Yani Hakan'ýn korktuðu baþýna geldi.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/hakanvekayalar.jpg[/img]

Köyden sonra dereye iniþ harbiden çok çok zordu. Ne kadar kaya parçasý varsa o yola doldurmuþlar allahtan.  Böylece bu kayalýk yolu geçip aþaðýya inenler geriye bakýnca dereyi geçmeyi tercih ettiler.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/ini-1.jpg[/img]

Derenin giriþide  böyle, daha paçalarý sývamadan atlanacak birsürü kaya parçalarý var.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/dere1.jpg[/img]

Alýntý sahibi: Yusuf  üzerinde
"Þu büyük göçler belgeselindeki büyük baþ hayvanlarýn timsah dolu dereyi geçerken karþý sahildeki yokuþa tutunamayýp gerisi geri suya düþüþleri geldi birden aklýma"

Diye yazmýþtým.
Ben , Burak ve Samet için aynen öyle oldu. Kuma vurup vurup dereye geri indik. Olmadý,  Vinçleyerek çýktýk. Ekrem Usta, Hakan Busa ve Yücel týnlamadan çýktýlar.

Böyle olmayacak  ben hemen Dursun ustaya arabamý teslim etmeliyim.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/dere2.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0079-1.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/dere3.jpg[/img]Geçen geziden aklýmýzda olan yere ulaþtýk sonuçta ve kampýmýzý kurduk. Güzel bir ateþ ve sohbet vardý.

Ama ben birayý fazla kaçýrdýðýmdan devam edemedim. Ekrem Usta ve Burak beni çadýrýma götürüp içeri týktýlar.

Nah buraya yazýyorum bir daha hiçbir gezide bira içmeyeceðim.  O parayla Baysal lastik alacagým.

Bi ufak neyimize yetmiyor  Usta?

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0089.jpg[/img]


GEZÝ NOTLARI 2

Sabahýn köründe yine yoðun bir araba yükseltmek muhabbetinin içine açtýk gözlerimizi bu sýcacýk çadýrýn içinden.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0011-2.jpg[/img]


Sonra diðer ekip Dursun Usta, Babacandar ve Ayrýntý katýldý aramýza.

Babacandar vinçlendi.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8758.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0021.jpg[/img]

Reis ve Ayrýntý rahat geçti. (rahat derken 3. denemede çýkabildiler.)

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0045.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0031.jpg[/img]

Uzun sohbetler ettik

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0056.jpg[/img]

Bu kamp yerinden yukarý doðru çýkan bir tek yol var. sonunda düzlüðe varýyor. O düzlükte tam bir U dönüþ var. Bu noktadan sonrasýnda  tam bir zevke dönüþüyor arazi aracý kullanmak.


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0108-1.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0087.jpg[/img]


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0096-1.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0072-2.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8916.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8931.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8959.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8958.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8936.jpg[/img][IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8788.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8784.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0228.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0192-1.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0216-1.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0168.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0149.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_0139.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8883.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8844.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/IMG_8805.jpg[/img]
Başlık: Ynt: HACILLI kasým 2010
Gönderen: ****OZGUR**** - Ekim 21, 2011, 09:17:29
Yaaa þu fotolara bak yaaa cennetemi düþtünüz ne  :o
Başlık: Ynt: HACILLI kasým 2010
Gönderen: reis28 - Ekim 22, 2011, 09:26:27
   Vay be Yusuf abi güzel anlatým harika yerler hacýlý kimbilir daha ne cefher ler vardýr oralarda gezilecek görülecek  ;) :D
Başlık: Ynt: HACILLI kasým 2010
Gönderen: dora - Kasım 05, 2011, 12:02:46
Faaliyet güzel olmuþ kutluyorum herkesi...
Başlık: Ynt: HACILLI kasým 2010
Gönderen: rasta - Kasım 08, 2011, 08:57:52
vay vay vay,mekan cennet,keyifler gýcýr...cok güzel çooook
Başlık: Ynt: HACILLI kasým 2010
Gönderen: mehmet22 - Kasım 09, 2011, 12:24:13
aman abi mükemmel fotolar harika adranalinn  ve en güzeli niva yakýþmýþ abi,lerimee cok güzel vakit gecirmiþiniz maþallah
Başlık: Ynt: HACILLI kasým 2010
Gönderen: NÝVACI - Aralık 05, 2011, 07:13:58
Keyifli bir gezi gönül oralarda olmayý  isterdi.
bu arada guruba sesleniyorum.
usatamýzýn lafýnýn üstüne laf etmeyiz anlamýnamý geliyor. ::)
Yusuftan baþka resimde yok yorumda.
yoksa buradada bir E muhturamý var. 
bilelimde neme lazým. :D :D :D
Başlık: Ynt: HACILLI kasým 2010
Gönderen: yusuf - Aralık 05, 2011, 07:28:33
Bu gezininin pakur açýklama bölümü.

Diðer yorumlar ve görüntüler için bakýnýz

http://nivatr.com/nivaForum/index.php?topic=3017.msg46653#msg46653