Yeni Lada 4x4

Başlatan atinco, Kasım 13, 2019, 07:21:11

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

atinco

Arkadaþlar aramýzda hiç alan, kullanan, bilen var mý?

Yevgeni


Erco kullanmýþ olmalý.

atinco

Arkadaþlar, kardeþler;
sonunda 5 kapýlý, sýfýr km bir Niva almak nasip oldu. Geceleri uyuyamýyorum, çok mutluyum. Þimdiye kadar 50 km yapabildim. Tavsiyeleriniz olursa seve seve dinlerim, sorularýnýz olursa da ayný þekilde cevaplarým. Bu arada grubumuzu, tayfamýzý çok aradýðýmý söylemeliyim.

Saðlýcakla.

atinco

Alıntı yapılan: Yevgeni -  Kasım 15, 2019, 02:09:02
Erco kullanmýþ olmalý.

Yevgeni bir kez sormuþtum, çok iyi demiþti ama detaylý bilgi alamamýþtým. Selamlar hocam.

Yevgeni

#4
Alıntı yapılan: atinco -  Aralık 24, 2019, 09:15:12
Arkadaþlar, kardeþler;
sonunda 5 kapýlý, sýfýr km bir Niva almak nasip oldu. Geceleri uyuyamýyorum, çok mutluyum. Þimdiye kadar 50 km yapabildim. Tavsiyeleriniz olursa seve seve dinlerim, sorularýnýz olursa da ayný þekilde cevaplarým. Bu arada grubumuzu, tayfamýzý çok aradýðýmý söylemeliyim.

Saðlýcakla.

2008'de sýfýr aldýðýmda ben de senin gibi sevinmiþtim.
Ýlk 1000 km zorlama.
Sonrasýnda güle oynaya kullan..

atinco

Alıntı yapılan: Yevgeni -  Aralık 24, 2019, 10:00:01
2008'de sýfýr aldýðýmda ben de senin gibi sevinmiþtim.
Ýlk 1000 km zorlama.
Sonrasýnda güle oynaya kullan..

Çok teþekkür ederim Yevgeni. Ýlk iki bin km sonra yaðý deðiþecekmiþ, ona göre bir kullaným tablosu hazýrlamýþlar. Ona uyuyorum ben de. Sonrasýnda þanzýmana castrolün bir yaðýný önerdi Mehmet arkadaþ. gl 4 90dý galiba adý. Biraz daha yoðunmuþ, ondan koyarým belki. Bir de Baxters sayfasýnda önerildiði gibi 0,8 lt fazla koyayým dedim 5. vitesi korumak için.

BAHADIR

Alıntı yapılan: atinco -  Kasım 13, 2019, 07:21:11
Arkadaþlar aramýzda hiç alan, kullanan, bilen var mý?

Ýzmir'deki Ýthalatçý Sever Oto ile Erco sayesinde tanýþtým. Yeni Lada 4x4'ü lifte kaldýrýlmýþ olarak da gördüm. Alt takýmlarda çok yenilik var, daha kalýn malzemelerden yapýlmýþ. Olanaðým olsa alýrým ama 2008 ile devam þimdilik.