2. EL ARAÇ ALIRKEN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER

Başlatan Yevgeni, Kasım 06, 2008, 08:59:14

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Niva67

#30
Tecrübeli kullanýcýlara bir sorum daha olacak ;

Ýlanlardaki araçlarýn plaka sorgulamasýný yaptýðýmda; bazý  kayýtlarda araç sýnýfý ARAZÝ ARACI, bazýlarýnda JEEP,
Bazýlarýnda da HB ( hatchback) diye geçiyor.. Nedir bunun doðrusu?

Bu araçlar, kaç sýnýfa ayrýlýyor?

Sonradan, fenni muayenede papaz olunmasýn?

Tecrübeli bir arkadaþ, olmasý gereken ruhsat formatýný belirtebilirse, makbule geçer..  

babaluga

#31
Benimkinde aynen
Otomobil (Arazi Taþýtý) yazýyor.. Gerçi siz de aldýnýz bildiðim kadarýyla sizinkinde ne yazýyor?

Zaten muayene randevu tablosu Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Kamyon..... diye gidiyor..

Sarp

2007 model 1.7 nivamda hususi otomobil yazmakta.

volkan1015

Siteyle henüz tanýstým ve çok beendigimi soylemek istiyorum.En kýsa zamanda güzel bir NIVA ile aranýza katýlma çabasýndayým.. Arac alýmý konusunda acemi oldugumdan dolayý hepinizin tecrubelerinden faydalanmak isterimR. Alper Delen

Arkadaþlar herkese merhaba siteye yeni üye oldum 1-2 hafta içinde almayý düþündüðüm bir araç var yorumlarýnýzý rica ediyorum Ankara'da telman ustaya da ilaný gösterdim fena deðil dedi ama aþaðýdaki galerici ile konuþmamdaki þeyleri istedi sizlerde öneride bulunursanýz sevinirim...

Galerici ile WhatsApp üzerinden konuþmam:
Üstat Selamýn aleykümTelman usta Ankara Þaþmaz da yeri var ona danýþmadan hareket etmem kusura bakmayýn lütfenTelman usta Alt þase kollarý baðlantý yerleri ve arazi baðlantý yerleri nin resmini bu resimler aracýn altýndan çekilmeliymiþ ayrýca araç çalýþýrken ve gaz verince kýsa bir videosunu benden istedi bende sizden rica ediyorum birde araç ruhsat resmi gönderirseniz sevinirim hakkýmýzda hayýrlýsý olur inþallah Hayýrlý Günler

Videoyu kaput açýk olarak çekersen motoruda kabaca görmüþ oluruz

Nivacý arkadaþlara destek için þimdiden teþekkürler bu arada forumlarý çok okudum nivanýn artýlarýný ve eksiklerini biliyorum köyde kullanmak için alýyorum 2. Araç alana kadar az bir mesafe Ankara'da da kullanacaðým yinede bu modelde karþýlaþacaðým sýkýntýlardan bahsederseniz sevinirim
Sevgiler saygýlar
Alper Delen
Not:sahibinden ilan no:728934249
Resim atmaya çalýþtým ama dosya büyük dedi eklemedi

Harun

Hoþgeldiniz,
Usta tavsiyesi almak makul hareket bir de taban sacý  ve iç tarafa da bakmalý.
Ayrýca eksoz da yana alýnmýþ gibi gördüm o da enteresan olmuþ.

diff-lock86

2.el Niva alýrken ilk bakýlmasý gereken kaporta ve kaza geçmiþi.Fabrikasyon simetrisi bozulmayan Niva adam olur.Mekanik ,elektrik,döþeme vs kolay halledilebilir þeyler.
instagram;@b_l_a_c_k___n_i_v_a___tr

cambazoglu

Alıntı yapılan: R. Alper Delen -  Eylül 04, 2019, 10:38:56
Arkadaþlar herkese merhaba siteye yeni üye oldum 1-2 hafta içinde almayý düþündüðüm bir araç var yorumlarýnýzý rica ediyorum Ankara'da telman ustaya da ilaný gösterdim fena deðil dedi ama aþaðýdaki galerici ile konuþmamdaki þeyleri istedi sizlerde öneride bulunursanýz sevinirim...

Galerici ile WhatsApp üzerinden konuþmam:
Üstat Selamýn aleykümTelman usta Ankara Þaþmaz da yeri var ona danýþmadan hareket etmem kusura bakmayýn lütfenTelman usta Alt þase kollarý baðlantý yerleri ve arazi baðlantý yerleri nin resmini bu resimler aracýn altýndan çekilmeliymiþ ayrýca araç çalýþýrken ve gaz verince kýsa bir videosunu benden istedi bende sizden rica ediyorum birde araç ruhsat resmi gönderirseniz sevinirim hakkýmýzda hayýrlýsý olur inþallah Hayýrlý Günler

Videoyu kaput açýk olarak çekersen motoruda kabaca görmüþ oluruz

Nivacý arkadaþlara destek için þimdiden teþekkürler bu arada forumlarý çok okudum nivanýn artýlarýný ve eksiklerini biliyorum köyde kullanmak için alýyorum 2. Araç alana kadar az bir mesafe Ankara'da da kullanacaðým yinede bu modelde karþýlaþacaðým sýkýntýlardan bahsederseniz sevinirim
https://mediasozluk.com/tv-yayin-akisi.html
Sevgiler saygýlar
Alper Delen
Not:sahibinden ilan no:728934249
Resim atmaya çalýþtým ama dosya büyük dedi eklemedi

ilan bende görünmüyor hocam
Not:sahibinden ilan no:728934249

diff-lock86

Alıntı yapılan: cambazoglu -  Ocak 12, 2022, 01:57:55
ilan bende görünmüyor hocam
Not:sahibinden ilan no:728934249


verdiðiniz kod ile sahibindende ilan çýkmýyor,ilan sahibi ilanda deðiþiklik yapýp askýda deðilse ilan tabi.
instagram;@b_l_a_c_k___n_i_v_a___tr