Lada niva izelasyon çalýþmasý

Başlatan tevfik, Mart 27, 2015, 03:24:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

tevfik

Birkaç ay önce Rize den getirdiðim 2005 model  aslaný biraz adam adelim dedim. Dedimde dükkan atölye garaj takým taklavat alet edevat hiç birþey yok nasý yapsak,
derken kendimi yapý markette buldum hemen bir takým çantasý küçük bir kaynak makinesi uzun bir uzatma kablo birde oto býrandasý aldým.
Aracý evin önüne çekip camdan uzatma kabloyu sarkýttým aracýn üzerinide býranda ile kapatýp koyuldum iþe.
Tabiki ilk önce eski döþemeyi þökmek ile baþaldým

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4742.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4739.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4733.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4731.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4729.jpg[/img]

Ve tabiki beklenen üzere çürükler ortaya çýkar.

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4756.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4757.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4790.jpg[/img]

Hemen çürük yerler kestim ve yerine 2mm. sac kaynattým sonrasýndada zemini güzelce temizleyip kauçuklu zift ile kapladým.

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4850.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4851.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4852.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4790.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4853.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4857.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4856.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4855.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4858.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4859.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_4862.jpg[/img]

Daha sonra bir tarafý aleminyumlu kendinden yapýþkanlý mebran kablamasý.

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5019.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5020.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5021.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5022.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5023.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5024.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5025.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5027.jpg[/img]

Hemen akabinden su tutmaz malzemeden ses izelasyonu için ikinci kat kaplama

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5033.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5036.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5037.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5024.jpg[/img]

Ve son kat altý su geçirmez kauçuk lu halý haplamasý.

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5065.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5068.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5069.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5070.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5073.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5071.jpg[/img]

[IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn285/akgenc/IMG_5067.jpg[/img]

Sýra geldi koltuklarýmýza ancak daha uygun bir koltuk bulamadým bulduðumda tekrardan fotoðraflarýný paylaþýcam.

Bu arada yaklaþýk bir yýldýr Bakýrköy de oturmaktayým ve burda komþuluk iliþkileri alýþýk olduðum mahalle kültüründen biraz uzak kimse kimseyi tanýmýyor,
ancak evin önünde meraklý bakýþlarýn altýnda  uðraþýrken bir anda bütün mahallenin eylencesi olmuþum haberim yok:)
Akþam üzeri iþten geldikten sonra giriyorum arabanýn içine baþlýyorum çalýþmaya bir bakýyorum yandaki veteriner karþý apartmandaki yaþlý amcalar mahallenin delikanlýlarý herkes etrafta "abi yardým lazýmmý diyen gençler" çay getiren komþular falan filan derken bir baktým meger o  mahalle kültürü burdada varmýþ:)))
Anlýcanýz bizim aslanýn iyileþtirme iþi birnevi mahalle halký ilede tanýþmamýza vesile oldu.


bkerti

Maþallah abi eliniz yatkýnmýþ. Allah kolaylýk versin baþarýlar.

kocaali

No mud, no fun...

unlztrk

Azme bak arkadaþ... Helal olsun sana iyi de kaplamýþsýn tabaný ellerine saðlýk.

av.mehmet

Profesyonellere taþ çýkartýr, harika iþ çýkartmýþsýnýz. benim aracýn motor kaputu altýndaki aliminyumlu kauçukumsu izolasyon malzemesi yok. Bunun için bir tavsiye verebilirmisiniz :-\
Bekle beni baþý dumanlý amanoslar

tevfik


tevfik

Alıntı yapılan: av.mehmet -  Mart 27, 2015, 03:06:47
Profesyonellere taþ çýkartýr, harika iþ çýkartmýþsýnýz. benim aracýn motor kaputu altýndaki aliminyumlu kauçukumsu izolasyon malzemesi yok. Bunun için bir tavsiye verebilirmisiniz :-\

O bendede yok malzemeyi bulduðum an paylaþýcam

av.mehmet

Tevfik bey torpido arkasý için ne kullanabiliriz?
Bekle beni baþý dumanlý amanoslar

atinco


tevfik

Alıntı yapılan: av.mehmet -  Mart 27, 2015, 08:31:17
Tevfik bey torpido arkasý için ne kullanabiliriz?

Maslak oto sanayiden aldým
Yanmaz ayný zamanda su tutmaz akustik izelasyon süngeri diye geçiyor
Sonrasýnda ayný malzemeyi çok daha ucuza karaköy perþembe pazarýnda cadde üstünde gördüm Perþembe pazarýnýn tom ortasýndaki ýþýklarýn sol çaprazýnda köþe dükkan
Kendinden yapýþkanlý birtarafý aleminyum olan mebraný zeytinburnu demirciler sitesinden aldým 110x1000cm 160tl.
Ayný yerden kauçuklu izelasyon zifti 80tl
Kauçuklu akustik halý 2000x3000cm. 130tl maslak oto sanayi
Su tutmaz düz akustik sünger 2000x3000cm. 100tl Maslak oto sanyi
Yaklaþýk 5lt. bali fiyatý hatýrlayamadým þimdi.
Yine Maslak oto sanayiden tüm kapý fitilleri 90tl. kime sorsanýz gösterirler zaten iki dükkan var.
tevfik

Bu arada unutmadan bildiðiniz üzere Niva nýn standart iç arka bakalitleri oldukça ince ve kasa ile arasýnda da boþluk kaldýðýndan dolayý çok çabuk kýrýlmakta daha saðlam mukavemetli olanlarda oldukça pahalý olduðundan dolayý baþka bir yol bulmak lazým derken aklýma þöyle bir fikir geldi.
Tanesini 7tl den altý adet tek kompenentli dolgu köpüðü aldým (tek kompenetli olduðundan ucuz)
Altý adet de orta boy çöp poþeti.
Bu 750ml. lik tek kompenetli köpük tamamý sýkýldýðýnda genleþme bittiminde ortalama 40,45lt lik bir hacim kaplýyor,
Her poþete birertane köpüðü boþalttým ve aðzýný güzelce baðlayýp bakalit içlerine ve birer poþette dýþ sac ve direkler arasýna yatýrýp bakalitleri monte ettim.
Sonuç bakalitlere þimdi dýþtan vurduðumda taþ gibi ses geliyor arka koltukta oturan kiþi deðil dirseði ile yaslanmak üstünde tepinse týkyok:)
Ayný zamanda abartý bir þekilde de ekstra ses izelasyonu olmuþ oldu:)
Poþetleri kullanmamdaki amaçta yarýn bir gün sökmek gerekirse köpük saca ve bakalite yapýþmasýn diye istediðim zaman kalýp þeklinde çýkarabilmek için.


muhammedcelik1983

Alıntı yapılan: tevfik -  Mart 28, 2015, 12:59:20
Bu arada unutmadan bildiðiniz üzere Niva nýn standart iç arka bakalitleri oldukça ince ve kasa ile arasýnda da boþluk kaldýðýndan dolayý çok çabuk kýrýlmakta daha saðlam mukavemetli olanlarda oldukça pahalý olduðundan dolayý baþka bir yol bulmak lazým derken aklýma þöyle bir fikir geldi.
Tanesini 7tl den altý adet tek kompenentli dolgu köpüðü aldým (tek kompenetli olduðundan ucuz)
Altý adet de orta boy çöp poþeti.
Bu 750ml. lik tek kompenetli köpük tamamý sýkýldýðýnda genleþme bittiminde ortalama 40,45lt lik bir hacim kaplýyor,
Her poþete birertane köpüðü boþalttým ve aðzýný güzelce baðlayýp bakalit içlerine ve birer poþette dýþ sac ve direkler arasýna yatýrýp bakalitleri monte ettim.
Sonuç bakalitlere þimdi dýþtan vurduðumda taþ gibi ses geliyor arka koltukta oturan kiþi deðil dirseði ile yaslanmak üstünde tepinse týkyok:)
Ayný zamanda abartý bir þekilde de ekstra ses izelasyonu olmuþ oldu:)
Poþetleri kullanmamdaki amaçta yarýn bir gün sökmek gerekirse köpük saca ve bakalite yapýþmasýn diye istediðim zaman kalýp þeklinde çýkarabilmek için.Bende tum plastik aksamýn iç tarafýný dysonla kaplamýþtým artý olarak arka bakalitlerin zayýf yerlerine çatý izolasyon kopuguyle dolgu yapmistim sonuç çok iyi olmustu ama gogusu sokmeye cesaret edemedigim icin arkasýna birþey yapamadým malesef

av.mehmet

Yakýn zamanda ustamla birlikte göðsü sökeceðiz. Sonuçlarý ve fotolarý paylaþýrým bende
Bekle beni baþý dumanlý amanoslar

bkerti

Acaba bu poþet aracýn ýc dýþ sýcaklýk farkýndan dolayý özellikle metal kýsýma bakan tarafýndan terleme yapýpý pasa neden olmaz mý ?

hasandivriði

kolay gelsin Tevfik bey ayný iþlemleri bende yaptým sonuç güzel oldu.fakat þu dolgu fikri bayaðý mantýklý geliyor  ,ellerinize saðlýk