NIVA YÜKSELTME SETÝ

Başlatan ERCO, Ocak 28, 2008, 12:24:44

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

emre_ozk

Alıntı yapılan: seyhanozgur -  Aralık 07, 2008, 06:25:55
Benim jantlar standart. zaten sürtme aðýrlýktan dolayý oturma þeklinde olmuyor. ön çamurluklarýn köþelerine sürtüyor. Benim aracýn görüntüsü http://nivatr.com/nivaForum/index.php?topic=1083.0
96 model ve helozenler deðiþti mi bilmiyorum ama üzerinde orjinal helozenler olduðunu tahmin ediyorum. Yani deðiþmediyse 12 yýllýk falan sayýlýr.
sizin araç bana alçak gibi geldi. bu benim eski niva süspansiyon denen hiç birþey yok ama yine yüksek gözüküyor.. þuan lastik çamurluða yakýn gözüküyor nedeni kapý aralýðýndan belli olduðu gibi çamurluk kopmuþ durumda yani lastiðe daha yakýn.


Emre özkaradeniz
Ýzmit

Yevgeni


Sürtmenin sebebi artikülasyon, belki biraz da aracýn üzerindeki yük.

Test etmek kolay, hýzlý sayýlabilir bir süratte yoldaki çukura (zeminden aþaðýda bir bölüme) girin, arka lastikler (OK144 ise) esnerken çamurluðun içine girer ve sürter.

Arazide daha kolay, misal sað arka açýlýrken, sol arka içeri gömülür, alýn size yine sürtme. Offset cantta da, standart cantta da sürter..


feyzullah

arazide iþe yarar baþka yerde iþe yaramaz öyle anladým ben

emre_ozk

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Aralık 07, 2008, 08:20:23
Sürtmenin sebebi artikülasyon, belki biraz da aracýn üzerindeki yük.

Test etmek kolay, hýzlý sayýlabilir bir süratte yoldaki çukura (zeminden aþaðýda bir bölüme) girin, arka lastikler (OK144 ise) esnerken çamurluðun içine girer ve sürter.

Arazide daha kolay, misal sað arka açýlýrken, sol arka içeri gömülür, alýn size yine sürtme. Offset cantta da, standart cantta da sürter..


ama helezyonlarýn içinde takozlar var belli bir mesafeden sonra takozlar oturuyor. ondan fazlada kapanmýyor..
Emre özkaradeniz
Ýzmit

Yevgeni

Yükseltme sadece aracýn diferansiyelini yerden biraz daha yükseltmek amaçlýdýr, yani daha büyük lastik takabilmek için. Normalde herhangi bir kitle sadece kasa yükselir, diferansiyel deðil. Diferansiyeli yükseltmek içinse büyük lastik takarsýnýz.

Niva'nýn pek zorlanmadan (ve çamurluðu traþlamadan) çevirebildiði lastik 6/16 OK144 ya da 205/80/16 gibi bir ebat. Reis28 205/80/16 kullanýyor. Misal Tolga da 6/16 OK144 kullanýyor ve aracý yükseltilmemiþ, standart. Geçen hefta Tolga, Reis'in Nivayý askýya aldýðý noktanýn 1 metre kadar gerisinde askýda kaldý. Biri standart, diðeri 20 cm kadar yüksek. Fark böyle bir þey..


Yevgeni

Alıntı yapılan: emre_ozk -  Aralık 07, 2008, 08:55:22
ama helezyonlarýn içinde takozlar var belli bir mesafeden sonra takozlar oturuyor. ondan fazlada kapanmýyor..

Ben de sürtmüyor derdim. 96'da standart cant ile OK144 kullandým. Sürtme oldu muhtelif çukur ve kanalda. Þu ankinde offset cantta OK144 var ve kasinlikle sürtüyor doðal olarak..


dora

Valla açýkcasý çok uç noktada bir pozisyonda sürttüðünü hatýrlýyorum ama geri kalan arazi ortamlarýnda sürtmüyor.Yada ben farketmedim bu konulara çok dikkat ediyorum çünki her sürtme kaporta üzerindeki boya yý söküp atar buna mütabýk oksit ve çürüme iþte benim için nokta bu çok dikkat ediyorum 2 yýldýr bir sorun yok.
Niva 1041-firefly-Atlantis

Yevgeni


Standart cantta artikülasyon durumunda OK144 çamurluk içine sürter, çamurluk içindeki izi de tespit etmek zor..


seyhan

Yani sürtme Ok144 kullanan herkeste oluyor sanýrým. Yükseltme ile de bu sürtmelerin en aza ineceðini tahmin ediyorum. O yüzden de benim necatinin süspansiyonlarýyla oynamayý düþünüyorum. Tabi biraz da yükseltmeyi düþünüyorum. Ýnþallah bu iþ için de Dursun (reis28) usta yardým edecek.
Macera olsun dedim, hayat tarzým oldu.

dora

Ben her arazi dönüþünde çamurluk içlerini mazot ile yýkýyorum dolayýsý ile tahribat çok net görünüyor ya mumlama yapýyorum(würth sprey) yada filingot tatbik ediyorum.
Niva 1041-firefly-Atlantis

dora

Ama anltýlan bu kadar olasýlýk ve tedbirlerden öte yükseltmede fayda var.
Niva 1041-firefly-Atlantis

bilgi00

emra : gördüðüm kadarýyla öndeki tekerlek/çamurluk arasýyla arkadaki ara çok farklý arka taraf daha fazla aralýk duruyor bu normalmi ?
Kýbrýstan Sevgilerle
Bilgi

emre_ozk

Alıntı yapılan: bilgi00 -  Aralık 08, 2008, 09:09:06
emra : gördüðüm kadarýyla öndeki tekerlek/çamurluk arasýyla arkadaki ara çok farklý arka taraf daha fazla aralýk duruyor bu normalmi ?
benim araç için normal  ;D ;D ;D
Emre özkaradeniz
Ýzmit