PsChipTuning Yeni Yazilim Sonuclari

Başlatan kaneruslu, Nisan 19, 2011, 10:27:29

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

cenker

#15
Alıntı yapılan: mabool -  Nisan 20, 2011, 01:26:38
merhaba Kaner abi,

* bu söylediklerin bir devrm niteliðinde deðil midir? fabrika bunu niye yapmýyor ya da benzeri o tarafta durum nedir?

fabrikalar arac satmak için legislasyonlarýn kurallarý cercevesinde emisyon normlarýný tuturmak zorundalar dolayýsý ile motordan cýkacak gücü emisyon tuturmak için, birde motor ömrü için kýsarlar


Alıntı yapılan: mabool -  Nisan 20, 2011, 01:26:38
* standart modifiyesiz araç verileri midir bunlar ?(ayna -nahruti, aðýr devir diþlsi ,torsensiz...test aracý yavuz aðabeyinse onda bazý modifiyeler vardý)

yevgenin aracta yapýldý denemeler, aracta ayna mahruti standart lastik jant ön arka torsenli setup

Alıntı yapılan: mabool -  Nisan 20, 2011, 01:26:38
* bu setup ýn arazi açaýsýndan +/- olabilir mi?

arazide + sýný görürsünüz, eksisi takýlmalarda biraz daha dikkatli yüklenme zorunda kalmak olur.

Alıntı yapılan: mabool -  Nisan 20, 2011, 01:26:38
* istanbul dýþýnda biz yapmak istersek ne yapabiliyoruz..  maliyeti nedir..

kaner görünce bilgi verir

slm
divers do it deeper

cenker

#16
Alıntı yapılan: Harun -  Nisan 20, 2011, 01:30:29
artý makinenin nerelerine neler yapýlýyor...
sorularla boðalým seni biraz ;D
aracýn orjinalligi ecu daki yazýlým harici bozulmuyor
divers do it deeper

TARIK

0-100 km hýz aralýðý 12,5 saniye gibi gördüm doðrumu Kaner.

kaneruslu

doðrudur abi hata payýda verirsek 13.5 saniyede diyebiliriz

Yevgeni

205/80/16 Kumho'larla haftasonu gazladım. Ölçüm falan yapmadım lakin 90 km/s sabit gitmeye çalıştım. Ölçüm için bilimsel bir yöntem bulmak lazım. Yine de yakıt deposu göstergesinin daha az hareket ettiğini söyleyebilirim. Ezberden yapıyorum bu tespiti, depoyu tam doldurduktan sonra her zaman gittiğim mesafeye göre yani. Her neyse, bariz bir fark var, 1-2-3 viteslerde 3000-3500 rpm bulunca vites değiştirdim, kendimce makul tüketim için, içgüdüsel bir hamle. Fark şu, Çaylak 5. viteste 1000 rmp civarına düşse bile saçmalamadan yürüyor. 4 ve 5. viteste ısrarla devirleniyor. Sollamalarda pek hoşuma gitti bu hali. Ayna mahruti değişimiyle bu farkı görmüştüm gerçi, tuning farkı ise heyvanın daha da atikleşmesi oldu sanki. Yüksek devirleri zorlamadım, sakin kullanmak işime geldi, şimdilik..

Harun

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Mayıs 02, 2011, 12:08:21
205/80/16 Kumho'larla haftasonu gazladým. Ölçüm falan yapmadým lakin 90 km/s sabit gitmeye çalýþtým. Ölçüm için bilimsel bir yöntem bulmak lazým. Yine de yakýt deposu göstergesinin daha az hareket ettiðini söyleyebilirim. Ezberden yapýyorum bu tespiti, depoyu tam doldurduktan sonra her zaman gittiðim mesafeye göre yani. Her neyse, bariz bir fark var, 1-2-3 viteslerde 3000-3500 rpm bulunca vites deðiþtirdim, kendimce makul tüketim için, içgüdüsel bir hamle. Fark þu, Çaylak 5. viteste 1000 rmp civarýna düþse bile saçmalamadan yürüyor. 4 ve 5. viteste ýsrarla devirleniyor. Sollamalarda pek hoþuma gitti bu hali. Ayna mahruti deðiþimiyle bu farký görmüþtüm gerçi, tuning farký ise heyvanýn daha da atikleþmesi oldu sanki. Yüksek devirleri zorlamadým, sakin kullanmak iþime geldi, þimdilik..

tam da sormayý düþündüklerimin izahatý oldu bu Yavuz abi,
tayfa Küre Daðlarýnda iken 19-20-21 Mayýs Kaner'e misafir olacak benim çaylak da büyük ihtimal.

vosdost

Alıntı yapılan: kaneruslu -  Nisan 21, 2011, 01:56:38
doðrudur abi hata payýda verirsek 13.5 saniyede diyebiliriz

nýva ýcýn 13.5 sanýye cok ýyý býr rakam

vehbi

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Mayıs 02, 2011, 12:08:21
205/80/16 Kumho'larla haftasonu gazladým. Ölçüm falan yapmadým lakin 90 km/s sabit gitmeye çalýþtým. Ölçüm için bilimsel bir yöntem bulmak lazým. Yine de yakýt deposu göstergesinin daha az hareket ettiðini söyleyebilirim. Ezberden yapýyorum bu tespiti, depoyu tam doldurduktan sonra her zaman gittiðim mesafeye göre yani. Her neyse, bariz bir fark var, 1-2-3 viteslerde 3000-3500 rpm bulunca vites deðiþtirdim, kendimce makul tüketim için, içgüdüsel bir hamle. Fark þu, Çaylak 5. viteste 1000 rmp civarýna düþse bile saçmalamadan yürüyor. 4 ve 5. viteste ýsrarla devirleniyor. Sollamalarda pek hoþuma gitti bu hali. Ayna mahruti deðiþimiyle bu farký görmüþtüm gerçi, tuning farký ise heyvanýn daha da atikleþmesi oldu sanki. Yüksek devirleri zorlamadým, sakin kullanmak iþime geldi, þimdilik..
yavuz abi,
sonradan daha net bir çalýþman oldu mu?
"free as a bird"

Yevgeni

Sonradan daha net bir ölçüm yapmadým.
Sarfiyat konusunu ölçmeyi erteledim, ani hýzlanmalarýn, gerektiðinde makasýn tadýný çýkarýyorum..

vehbi

bu iþlemin yaygýnlýðý ne oldu peki abi, sadece sen de mi kaldý.. dýþardan yapmak istersek beyni mi sökeceðiz.. maliyeti nedir diye de sormuþtum kaner abe görmedi sanýrým..

"free as a bird"

Harun

Alıntı yapılan: mabool -  Mayıs 10, 2011, 09:32:42
bu iþlemin yaygýnlýðý ne oldu peki abi, sadece sen de mi kaldý.. dýþardan yapmak istersek beyni mi sökeceðiz.. maliyeti nedir diye de sormuþtum kaner abe görmedi sanýrým..

tayfa küre daðlarýný gezerkene ben Kaner'e götüreceðim benim çaylaðý,
niyetim var benim de bu iþe,
lakin bütçe kýsýtlarýnda önceliklendirme yapacaðýz
beyini sök getir hallederiz dediydi telefonda bana,
bakalým kýsmet...

kaneruslu

Alıntı yapılan: mabool -  Mayıs 10, 2011, 09:32:42
bu iþlemin yaygýnlýðý ne oldu peki abi, sadece sen de mi kaldý.. dýþardan yapmak istersek beyni mi sökeceðiz.. maliyeti nedir diye de sormuþtum kaner abe görmedi sanýrým..merhaba , aracýn ecm yi söküp göndermeniz yeterlidir , iþlem maliyeti 600 tl

vehbi

teþekkürler kaner abi kara verirsem sana ulaþýrým..
slm
"free as a bird"

Harun

PsChip Tuning uygulamasýný ben de yaptýrdým  19 Mayýs tatilinden faydalanarak,ayrýca 10:43 ayna mahruti uygulandý aracýma,
diyebilirim ki;niva bambaþka bi araca dönüþtü benim için ;D
mutlaka tavsiye ediyorum,
Kaner eline saðlýk tekrardan...

cenker

hayýrlý olsun harun
yakýt tüketimi konusunda ölcüm deðerlerini merakla bekliyoruz  ;)
divers do it deeper