Winç ve Çeki demiri

Başlatan ugur16, Kasım 13, 2013, 03:00:44

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


BAHADIR

En saðlamý Yavuz'un söylediði ancak ben vinçle 2 defa muayeneye girdim (Ýstanbul Sultanbeyli ve Aydýn Merkez) sorun çýkmadý.

avzun

Alıntı yapılan: nivamania -  Kasım 18, 2013, 11:22:03
Arazi araçlarýnda ne gibi durumlar söz konusu pek bilemiyorum ama sürücü kursunda çalýþtýðým beþ yýl boyunca araçlarda baþýma gelen olaylar þöyledir;
- Dökük bir motosikleti bakýmdan çýkarýp ilk seferde muayeneden geçirdim raporda yazan "kusursuzdur" ibaresi bizi bile þaþýrttý.
-otomobillerde sað tarafta bulunan ilave pedallarý ruhsata iþli deðil diye geri çevirirlerken üzerinde hiçbiþey yazmayan araçta pedallarý farketmediler bile hafif kusurlarýyla geçti.
-her tarafý çürüklerden delik deþik olmuþ atýl otobüs muayeneden baþarý ile geçti.
-bir yýl önce 2 silecek ile muayeneden geçen çekici sonraki sene 3 silecek olmalý diye muayeneden kaldý.
- ayný anda 2010 model albea ve 79 model daf çekiciyi muayeneye soktuk çekici geçti otomobil kaldý.
- ha bir de showroomdan sýfýr çýkartýp logoyu ruhsata iþletmek için tespite soktugumuz j9 minibüslere ilk baþta muayeneden geçemez emniyet kemeri eksik dediler. sonra hata yaptýklarýný farkedip düzelttiler. :)
vs.vs.vs.


üstadým dediklerinize aynen katýlýyorum
daha yeni aldýðým aracýn satýþýný alabilmek için muayeneye götürdüm
þase nosu okunmuyor dedi halbuki gözünün önündeki numarayý görmemiþ
kalorifer çalýþmýyor dedi elektrikçiye götürdüm adam düðmeye bastý çakýþtýrdý
daha bunun gibi bir çok enteresan olay mevcuttur. iþin gerçeði olay halet-i ruhiyelerine baðlý olarak deðiþiyor. Bol þanslar...