NIVA SNORKEL UYGULAMALARI

Başlatan Yevgeni, Mart 15, 2008, 06:16:32

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

@rhan

birde hava üstten gelcek sanýrým baþka bir yere hava giriþi yapmamaýza gerek olacakmý taktýðýmýzda hava rahat alacakmý araç?

Yevgeni

90 model þnorkel nasýl bir þey?

@rhan

aracým 90 model abi yanlýþ  yazmýþým

Almanyalı


@rhan

bende taktýracaðým yakýnda hava filtreleri bi sorun çýkartmýyor deðilmi hava aldýðýnda.birde havayý üstten alýyor baþka bir yerine biþi yapmadýnýz hava almasý için?

Yevgeni

Alıntı yapılan: orh -  Kasım 10, 2011, 04:34:38
bende taktýracaðým yakýnda hava filtreleri bi sorun çýkartmýyor deðilmi hava aldýðýnda.birde havayý üstten alýyor baþka bir yerine biþi yapmadýnýz hava almasý için?

Direkt yukarýdan alýyor havayý.
Problem olmuyor..

impeesa

Alıntı yapılan: orh -  Kasım 10, 2011, 08:59:42
aracým 90 model abi yanlýþ  yazmýþým

Mevcut hava alýþý yetecektir, baþka bir yerleri delmeye kesmeye gerek yok. Taktýktan sonra bir gaz ayarý yaptýrmak icap edecek. Güle güle kullan.
"Nivan varsa yolun var!"

@rhan

Alıntı yapılan: impeesa -  Kasım 10, 2011, 05:50:39
Mevcut hava alýþý yetecektir, baþka bir yerleri delmeye kesmeye gerek yok. Taktýktan sonra bir gaz ayarý yaptýrmak icap edecek. Güle güle kullan.
teþekkürler bilgi için rahatladým þimdi :)

BAHADIR

Kaputun kesilen kýsmýnda kalan açýklýklarý epoksi macunu ile doldurabilirsiniz. Sertleþtikten sonra zýmparalabiliyor, boyanabiliyor. Benim þnorkeli 2 defa yapýþtýrdýk ama yine çýktý. Tekrar ustaya gideceðim, durum onu gösteriyor.