çözemedik gitti...

Başlatan kavlan, Nisan 29, 2016, 05:34:15

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kavlan

Arkadaþlar merhaba; 2008 nivamýzýn sýkýntýsýný çözemedik. Gösterge ýþýklarýnda sýkýntý baþladý iki hafta önce, yanmýyorlar, arkasýndan LPG sorun çýkardý benzine geçiyor, gazda kalmýyor, dört gün önce "yeni" akü boþaldý, arkasýndan bir daha ve bir daha ve bir daha. Þarj ettik yine boþaldý, kayýþ gevþekliðinden þüphelendik, sýktýrdýk olmadý, dinamoya baktýrdýk olmadý, ki aletle aküye bakýldýðýnda þarj ediyor görünüyor. Balýkesir'den Çanakkale'ye bilgisayarda tespit yapan bir yer bulamadýk. Bildiðiniz bir yer var mý? Problem ne olabilir, ustalardan biri beyin dedi. Yardýmcý olursanýz çok seviniriz; nedir, ne yapalým, nereye gidelim???

Yevgeni

Bünyede kaçak vardýr, yani gövdede bir yerden þase yapýyordur.
Ýyi bir elektrikçiye gösterin, önce kaçaðýn olduðunu doðrulasýn (küçük bir hamle ile bunu anlýyorlar), sonrasýnda da varsa kaçak nereden olduðunu bulup gidermek kalýr geriye.
Araca eklettiðiniz elektrik kullanan bir aparat varsa lütfen baðlantý þeklini þemalini kontrol ettirin..