Niva 21213 elektrik þemasýnýn tamamý

Başlatan Medved, Mayıs 25, 2008, 02:18:15

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

diff-lock86

Alıntı yapılan: Medved -  Mayıs 25, 2008, 02:18:15

Büyük boy görünüm isteyene.
http://img172.imageshack.us/my.php?image=nivaelektrikemesly6.jpg

Arkadaþlar bazý noktalarda yanlýþým olabilir.Bu noktalarý daha iyi bilen arkadaþlar ilave bilgi ile tamamlarlarsa araçýmýzýn her kablosunun nereye uzandýðýný tam olarak anlamýþ oluruz.Katkýsý olacaklara þimdiden teþekkürler.

1-Ön sol sinyal
2-Ana farlar
3-far silecek motoru
4-Korna
5-su pompasý
6- silecek motoru
7-ön sað sinyal
8-Yandaki sinyal lambalarý
9-far Silecek motoru
10-Þarj dinamosu
11-Akü
12-Havalandýrma fanýnýn motoru
13-ek,ilave rezistör
14-Cam sileceklerinin motoru
15-starter,marþ motoru
16-karbüratör
17-karbüratör
18-16 ve 17 numaralarý besleyen blok
19-Ýndiksiyon bobini
20-Bujiler
21-Distribütör,dagýtýcý
22-komütatör
23-lamba için priz
24-
25-
26-fren sensörü
27-su püsürtme rolesi
28-arka çam rezistans rolesi
29-uzak farlarýn rolesi
30-Kýsa farlarýn rolesi
31-Jigle rolesi
32-Marþ rolesi
33-ek sigorta kutusu
34-Ana sigorta kutusu
35-Flþörlerin rolesi
36-Arka vites lambalarý
37-Park ýsýklarýnýn anahtarý
38-Diferansiyel kilidi devrede lambasý
39-Çakmak
40-Park ýþýklarýný açma kapama anahtarý
41-cam silecek rolesi
42-
43-arka sis farlarý anahtarý
44-arka cam rezistans açma kapama anahtarý
45-Havalandýrma anahtarý-fan açma kapama
46-Arka cam sileceklerinin açma kapama anahtarý
47-Flaþörleri açma kapama anahtarý
48-Kilit
49-jiglenin devrede olduðunu gösteren lamba
50-Jiglenin anahtarý
51-
52-Silecek anahtarý
53-su püskürtme anahtarý (ön cam)
54-Korna
55-Sinyal anahtarl
56-Uzun farlarýn anahtarý
57-Kapý açýk sivici
58-Ýç aydýnlatma ,kapý açýk lambalarýnýn anahtarý
59-Arka cama su püskürtme motoru
60-Plaka üzerindeki aydýnlatmalar
61-Gösterge paneli
62-el freni lambasý
63-....... ve yedek sensör
64-arka farlar
65-arka cam silecek motoru.


Link ölü hala göremedim hocam..
instagram;@b_l_a_c_k___n_i_v_a___tr

emre_ozk

Emre özkaradeniz
Ýzmit

bkerti

http://ladaniva.co.uk/baxter/resources/2121_wiring.jpg

Merhabalar.
Konu hortlattým. Sað stop yanmýyor. Ama artý elektirik geliyor. Sanýrým þasede sorun var. Þemada ki siyah hat þase mi? Bir kez yaktým sonra yine gitti. Suat Amca nerdesin :)

Niva67

Alıntı yapılan: bkerti -  Aralık 21, 2015, 04:46:29
http://ladaniva.co.uk/baxter/resources/2121_wiring.jpg

Merhabalar.
Konu hortlattým. Sað stop yanmýyor. Ama artý elektirik geliyor. Sanýrým þasede sorun var. Þemada ki siyah hat þase mi? Bir kez yaktým sonra yine gitti. Suat Amca nerdesin :)

Sevgili Bayram, aþaðýdaki tesisat þemasý 2121 (eski tip) araçlara aittir.

Þemanýn en sað kýsmýnda daire içine aldýðým yerler, stop lambalarýnýn ''MÜÞTEREK ÞASÝ'' baðlantýsýný gösteriyor.

Dikkat edersen; stop / sinyal / geri vites / plaka aydýnlatma lambalarýnýn þasi baðlantýlarý müþterektir.

Eðer yanmayan bir ampulün (+) ucunda akým olduðu halde ampul yanmýyorsa, ya ampul bozuktur, ya da þasi almýyordur.

Ýlgili ampulün soketindeki þaþasi kontaðýný biraz oynatýrsan, ampul saðlam ise yanmasý lazým..

Eski araçlarda baðlantýlar zamanla gevþeyebildiðinden  veya korozyona uðrayabildiðinden,  ''þasi almama'' durumu, sýklýkla oluþabilen

bir arýzadýr. Aracýn stop lambalarýna yakýn bir yerden 30-40Cm. lik ince bir kablo ile arýzalý alýcýnýnn þasi kontaðýna þasi verip, ampulün

yanmasýný saðlayabilirsin..

2121 ELEKTRÝK ÞEMASI :bkerti

 Saðol Suat amcam hemen yetiþtin. Önce dediðin gibi aküyü söküp iyice kurcaladým arka lambalarý. Baðlantýlarý anlayýnca senin dediðin bir kontrol kalemi vardý ya onunla kontrol ettim. Yanan fren lambasýnýn artýsý ile yanmayanýn artýsý frene basýnca ayný sesi çýkartýyor. Sonra ampulleri deðiþtirdim yanmayan taraftaki ampul diðer tarafta yandý. Ama þaseyi nereden alýyor bilemedim. Ondan þemaya baktým. Hepsi ayný þaseden alýyorsa sadece stop yanmýyorsa ampulun duyunda þase yok sanýrým. Ampulun duyunu komple deðiþtirsem olur mu? Yoksa komple arka stopu mu deðiþtireyim ?

Niva67

Alıntı yapılan: bkerti -  Aralık 22, 2015, 09:14:13,,,,,,,,,,,,,,, Hepsi ayný þaseden alýyorsa sadece stop yanmýyorsa ampulun duyunda þase yok sanýrým. Ampulun duyunu komple deðiþtirsem olur mu? Yoksa komple arka stopu mu deðiþtireyim ?

Hepsi ayný þasi hattýndan þasi alýyor ama, her ampulün þasi kontaðý kendi duyunun içinde. Duylardaki þasi kontaklarýndaki perçin baðlantýlarda temassýzlýk olabiliyor. O kýsýmlarý biraz oynatarak temasý saðlayabilirsin. Yahut da, en yakýn bir þasi baðlantýsýndan
ince bir kablo ile(mesela, tek damarlý bir telefon kablosu olabilir), sadece þasi almayan  o kýsma þasi verebilirssin.
Hiç bir þeyi deðiþtirmene gerek yok..
Benim araçta sol ön park ampulü elektrik almýyordu, geçici olarak, sað ön park ampulünün (+) ucundan sol ön park ampulüne
ince bir kablo ile akým verdim, sorun çözüldü. Tabii ki, köklü çözüm için ilgili yerlerdeki temassýzlýklarýn giderilmesi gerekiyor..

bkerti

 O zaman stopun arkasýnda iki noktadan alýnmýþ þase var. Oradan ince kabloyla çekip baðlantý yapayým bakayým olacak mý. Birde deneme amaçlý 12 V lamba yaptým. + uca baðlantý noktasýndan baðlayýp þase yaptýðýmda yandý. Ama duydan + alýp þase yaptýðýmda yanmadý. O zaman duyun tabanýndaki bakýr + uçta bir sorun ya da oksit var. WD 40 ile bir yýkayayým ben en iyisi önce :)

Niva67

Alıntı yapılan: bkerti -  Aralık 22, 2015, 01:20:57
O zaman stopun arkasýnda iki noktadan alýnmýþ þase var. Oradan ince kabloyla çekip baðlantý yapayým bakayým olacak mý. Birde deneme amaçlý 12 V lamba yaptým. + uca baðlantý noktasýndan baðlayýp þase yaptýðýmda yandý. Ama duydan + alýp þase yaptýðýmda yanmadý. O zaman duyun tabanýndaki bakýr + uçta bir sorun ya da oksit var. WD 40 ile bir yýkayayým ben en iyisi önce :)

Ustalýk yolunda hýzla ilerliyorsun Bayram!'.. :)

Evet, tespitin doðru.. Sorun duyun þasi kýsmýnda deðil, akým kýsmýnda. Çalýþmalara devam..

Yalnýz, aracýna þalter taktýrmayý ihmal etme.. Araç üzerinde çalýþýrken akünün (-) kutup baþýný sök-tak baþ ölmaz!..

Zamanla akü eksi kutup baþýný ve kelepçesini deforme edersin..

bkerti

Suat amcam eksi kutubun yanina uygun anahtar koydum onunla sokup takiyorum. Ama salter lazim mutlaka. Tam dun o isi halledecektim tamponu koparttim sag taraftan. Yarin bakacagim kismet olursa.

Niva67

Alıntı yapılan: bkerti -  Ocak 02, 2016, 05:53:42
Suat amcam eksi kutubun yanina uygun anahtar koydum onunla sokup takiyorum. Ama salter lazim mutlaka. Tam dun o isi halledecektim tamponu koparttim sag taraftan. Yarin bakacagim kismet olursa.

Çok haþin kullanýyorsun aleti!.. :(

Þalteri takarken tampon nasýl kopuyor, anlayamadým?!.. :)

bkerti

Sille de ( hani turkusu varya su silleden gece gectim diye) park yeri bulamadim cop konteynerlerini ittim tamponla. Iki konteynerin arkasinda tas.blok varmis onu gormedim. Gaza da yuklenince tamponu tutan kulak koptu. Bana tank lazim Suat amcam :)

Niva67

Alıntı yapılan: bkerti -  Ocak 03, 2016, 07:00:39,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bana tank lazim Suat amcam :)

Tank deðil de, ''UNIMOG MERCEDES'' lazým sana!..

Kullanmýþlýðým vardýr.. Dere- tepe - kar - çamur - yokuþ - iniþ fark etmez.. Tam senlik.. Kim tutar seni Unimog' la!.. :)

bkerti

Bakýyorum unimoglara ama beni aþar Suat Amcam. Daha nivayý yeni anlamaya çabalýyorum. Unimoga geçersem pihuuu 30 sene lazým anlamaya:)