TEKERLEK GÖBEK RULMANI

Başlatan Yevgeni, Şubat 23, 2012, 06:52:03

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

NivaTANK

Benim çok kýsa bir zamanda yaptýrdýðým yerdeki rulman daðýldý, tamamen ustamýn beceriksizliði yüzünden oldu. Ustamý deðiþtirdim.
Niva is not a offroad truck, it is a Russian TANK

Yevgeni


Elin deðmiþken kapalý tipe geçeydin ya Berk..

Cengiz AKAR

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Mart 07, 2012, 02:45:17
Elin deðmiþken kapalý tipe geçeydin ya Berk..

Kapalý tip derken
Bu rulmanýn numarasý, cinsi, markasý mevcutmudur
Þu an bir problemim yok ama; olursa kapalý tip tabirinizdeki rulmaný kullanmak isterim.
bende poryadaki iki rulmanýn arasdýna tornacýda yüklsük yaptýrdým. Malum Ustalarýmýzýn birçoðu poryadaki vidada kuvvet denemesi yapýp rulmaný bozuyor. :D
Cengo21
0-rh + 1972
Ýst-Güngören
92"Yeþil NÝVA

NÝVACI

En doðru iþi yaptýnýz  cengiz bey
Buiþi yaptýrýncada lada tamicilerinde sýkýlmasý talimatýný hatýrlatmalýsýnýz.
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

NivaTANK

Niva is not a offroad truck, it is a Russian TANK

muhammedcelik1983

#20
Benim ön rulmanlardan yine ses geliyor sanýrým miyadý doldu kapalý tip rulman numarasý filan olsa veya þu rulmanlar arasýna konulan yüksüðün ölçüsü filan olsa..rulman iþi sýkmaya baþladý

Bugün ön poryalarý söktük tahmin ettiðim gibi rulmanlar gidik rahmetli burhan amcayý dinledim ruanlar arasýna yüksük yaptýrdým 100km filan yol yaptým ýsýnma yok denecek kadar az biraz bindikten sonra kaldýrýp boþluk vs varmý kontrol edeceðim inþ burhan amca gibi 8 sene olmasada birkaç sene idare eder rulmanlarý timken aldým

bkerti

Alıntı yapılan: NÝVACI -  Şubat 27, 2012, 05:36:54
Bende almanyalýnýn ki gibi aaraya burç yaptýrdým.   (iki rulman arasýna 2 santimden dar bir bilezik)
2004 yýlýndan beri ayný rulmanlarla devam. rulmanlarým fag.
Parantes açalým son üç yýla kadar kendim söker yýkar tekrar toplardým  yani kullandýðým yaðlarýn kalitesi
ve kullanma ömrünü doldurmadan yenilenirdi.
Bana göre teker açma  rulmanlara kadar daðýtýp  yýkayýp yeniden toplamaktý
fren pistonlarýnýn temizliði tek tek çalýþtýðýnýn  gözlenmesi de ayný derece önemlidir/ NOT  bu iþlemin arkasýndan hava almak ÞARTTIR.
HER KESE KOLAY GELSÝN.

Rahmetlinin tecrubelerinden bir kez daha yararlanacaðým. Ön tekerlekler göbeklerine el deðmiyor ateþ gibi. Sanýrým deðiþmeli. Bu yazýyý çýktý alýp ustaya okutacaðým. Bu þekilde yapsýn diye.  :'( :'( :'(