GENEL OLARAK AKÜ

Başlatan emre_ozk, Şubat 19, 2008, 10:39:52

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Yevgeni


Devre kesici þalter yapsak ve akabinde aküyü unutsak?

kocaali

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Şubat 10, 2013, 08:37:29
Devre kesici þalter yapsak ve akabinde aküyü unutsak?

benim arabada kontak kapandý mýydý arabada elektrikli herþey kapanýyor.. kontak kapalýyken farlar yanmýyor.. tavan lambasý veya teybi açsam da 5 dakika sonra otomatik kapatýyor... bir tek dörtlü flaþörler serbest :)  o sebepten durumdan memnunum.. ancak baþka arabaya bindiðim zaman herþeyi kapatmayý unutuyorum :)

ihtiyaç hali için elimin altýnda böyle bir alet bulunmasýný isterdim, güle güle kullanýn.. 
No mud, no fun...

sonata007dr

#137
mehmet bey teþekkürler...

harun bey teþekküler...

yavuz bey devre kesici aklýmda aslýnda hatta onlar için marin  yani teknelerde kullanýlan þalterleri öneriyorlar. ama bu seferde merkezi kilit vsvs inaktif olacak belki benim gibi bir kaç haftada 1 aracýný kullananlar için olabilir tabi yinede araþtýrmak lazým iyice.

teþekkürler kocaali bey benim evde 1 oda araçlarýn malzemesiyle dolmuþ durumda geçen kurban bayramýnda nerden aklýma estiyse býçak bilemek için zýmpara taþ motoru almýþým. hani þu 2 ucu silindir þeklinde dönen makineler varya ondan.
zaten benim nivanýn bagajýný görenler doktor olduðuma inanmýyorlar en son aracýn elektronik ateþleme beyni bozulmuþtu sanayiye yakýndým kendim deðiþtirmeden bi ustaya danýþayým dedim. usta baktý dedi aracýn yatmasý lazým parça sipariþ etcez ateþleme beyni lazým bagajý açtým çýkardým parçayý verdim ustaya adam " okadar yýllýk ustayým bagajýnda bobin, buji,buji kablosu, egzantirik kayýþý taþýyan birini görmedim" dedi ve inanmadý doktor olduðuma söylenip duruyordu.


Harun

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Şubat 10, 2013, 08:37:29
Devre kesici þalter yapsak ve akabinde aküyü unutsak?

ala olur da tembellik iþte ;D

Mudanyalý

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Şubat 10, 2013, 08:37:29
Devre kesici þalter yapsak ve akabinde aküyü unutsak?

Sevgili Dostlar...

2 tane yeni akünün baþýný yedikten sonra þartel taktým..süper..her marþta sýfýr akü ile çalýþtýrmanýn dayanýlmaz hafifliðini yaþýyorum..
Hele de Niva gibi benzinli bir arabada evladiyelik olur..
Zira benim toytoy ilk etapta kýzdýrma gereksinimi duymakta ve düþük akü ile marþa eneji kalmamakta.. ;D
kapý kilidi olayýna gelince,ben motor kabini içine uyguladým..baþtan kaput mandalýný çekiyorum..arabada enerji varken kumanda ile kapýlarý kilitliyorum,sonrada þarteli kapatýyorum..açarken sadece sürücü kapýsýný manuel açma iþi var ama olsun..
110 amper bir akünün maliyetine katlanmaktan evla..


kalýn saðlýcakla
Yol dediðin doðru vara,
Er dediðin alçaktan baka.

Harun

çanakkale yolunda dinamo patlayýnca akü de epey yýprandý.
serviste ''idare eder,sorun yok'' dediler ama ben yine de yenilemeyi düþünüyorum,
imdi bu konu genelinde deçeþitli defalar vurgulanmýþ ama yine de sorayým;
orjinal dinamo ile yüksek amper akü kullanýrsam ne olur ;D
bir ara Cenker tavsiye etmemiþti diye hatýrladým.
ne dersiniz?

emre_ozk


nivalarýn orjinal aküsü 60 amper.
Ben 4 yýl önce 72 amperlik akü aldým. 2 veya 3 defa diyot tablosunu deðiþtim.Diyot tablosunu bir kere kendi hatamdan su birikintisine hýzlý girmem nedeni ile bozulmuþtu.
Emre özkaradeniz
Ýzmit

Harun

Alıntı yapılan: Cenker -  Nisan 26, 2013, 12:26:28
harun yapýlan en büyük hatadýr yüksek amperli akü takmak, fabrikan standart haline göre elektrik tüketimini hesaplar ve ona göre koyar aküyü.

yüksek amperli akü takýnca alternatör þarj için daha cok devreye girer, dolayýsý ile alternatörünü yorarsýn, ayrýca yakýtada alternatör fren etkisi oldugundan artýran etkisi vardýr en güzeli aracýný orjýnal kullan

ahanda buldum iþte.

NÝVACI

Biraz sakin olsan gezi paralarýný gereksiz harcýyorsun.
abi bu akünün ömrü tamam dediler
bir tatlý kaþýðý karbonatý (tepeleme) gözlere taksimledim sularýný seviyeye getirdim bir miktar yüksek gazla yürüdüm
1yýldýr devam ediyor üstelik hafatada bir çalýþtýrýyoruz.
niva kullanýyorsunuz braz cesaret ve metanet
VÝVA  NÝVA.
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

BAHADIR

#144
Süpersin Burhan Abi.  ;D

atinco