Niva 1600 cc motor gücü çekiþ yakýt tüketimi performans sorunlarý

Başlatan cenker, Nisan 29, 2011, 03:21:19

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

NÝVACI

Harunun ki ile yaþ ve bakým farký var geç
maestro hatýratlardan okuyup yazýyor iki tatil parasýný bi yere koysa niva alýr
Kalubeladan beri ayný türküyü çaðýrýr.
----------------------------------------------------------
araç çalýþtý hararet 70 veya 80i buldu denemeye geç
Sen kendine güveni kazanmaya bak rampaya gel düþündüðün gibi avuçlarýndaki teri sil asýl gaza
araç hareket ettikten sonra bir karar gazý arttýr 3000- 3500 korkma  bir iki km ayný viteste gitsen bir þey olmaz.
Ýlk heyecan geçince motor sesine kulak ver  sesi taný en doðru devir saati Odur
þu devirde bu ses deðil  motor vites istiyorsa baðýracaktýr küçültmek gerekiyorsa kafa sallayacak öksürecek gaza yükleneceksin
Aksi takdirde  saata bakmaktan hata yaparsýn
2500 devri düz alanlarda standart keyfi sürüþlerde denersin.
arraç ýsýndý rolantide jikle kapalý in eksozu kokla gaz kokusu geliyorsa çið yakýyor ateþleme sorunu yada gaz fazla açýk
stop ediyor  yada sarsýntýlý çalýþýyorsa gaz fazla kýsýk.
gaz ayar düðmesinin üzerine oje ile iki milimlik bir çizik at
dediðim þartlara göre aç yada kýs.
Ben rampa arazi yük þartlarýna göre açar  güç elde eder diðer zamanlarda tasarruf moduna geçerdim
Ben tenhalarda yaþamayý sevdiðim için her þeyini öðrenmeye çalýþýrdým
15 yýl ayný araçla beraber yaþadým  Hiç daðda kalmadým hiç çekilmedim(arýzadan)
NÝVA benim için araçtan çok yaþam tarzý idi
Kendine iyi bak
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

Maestro

Alıntı yapılan: NÝVACI -  Temmuz 14, 2014, 05:01:22
Harunun ki ile yaþ ve bakým farký var geç
maestro hatýratlardan okuyup yazýyor iki tatil parasýný bi yere koysa niva alýr
Kalubeladan beri ayný türküyü çaðýrýr.
----------------------------------------------------------


Ýnsan hayal ettigi müddetçe yaþar  Burhan abi ,  Uzaktan sevmek aþklarýnýn en güzeli birde ... ayrýca hasret olmasa aþk olmaz idi , benimkisi aþk ...  en azýndan elde ettigimde  elimdekinin kýymetini bilirim , inþallah...

Vallahi bu yaz tatil yapmasam illaki alýrým  kesinlikle haklýsýn ,  6 ay aliexpress den alýþveriþi kessem illaki alýrým ama ben Niva alacagým diye baþka sorumluluklarýmý aksatamam  baþka insanlarýn yaþama özgürlüklerini elinden alamam ,  o yüzdendir' ki  böyle gazeller ile avunup dururum  .

Bakalým , azimliyim....  ama rüzgara karþý durumlarýda yok degil yani , farkýndayým  ;)

bkerti

Teþekkürler Nivacý abi,
Dediklerinizi yapýcam. Gaz ayarý nerden yapýlýyor bilmiyorum ama önce bakayým gaz kokusu geliyor mu. Bugün  akþama Beyþehire gideceðim. Yolda biraz deneme yaparým. 2 hafta sonra da Bursaya gitme planý var. Bakalým götürebilirsek; ya da o bizi götürebilirse. :)

bkerti

Ýftara doðru anca ulaþtým sanayiye o akþam. Usta en fazla 200 ml fazlalýk var yaðýn durumu da iyi deðiþtirmeyelim dedi. Filtreyi deðiþtir dedim. Onuda yaðla beraber deðiþtiririz bri sorun yok dedi. peki dedik geldik :)

NÝVACI

Alıntı yapılan: bkerti -  Temmuz 18, 2014, 03:19:40
Ýftara doðru anca ulaþtým sanayiye o akþam. Usta en fazla 200 ml fazlalýk var yaðýn durumu da iyi deðiþtirmeyelim dedi. Filtreyi deðiþtir dedim. Onuda yaðla beraber deðiþtiririz bri sorun yok dedi. peki dedik geldik :)
Nedir bu haftalýk  faaliyet raporumu.
Kardeþim senin civarýnda hiç araç  sahibi yokmu vede muhabbeti geçmezmi
Filtre yaðla birlikte deðiþir
Yoksa sende benim hatun gibi Anti mekanimisin yahu þunu öðren dedikçe Ben yidiririm sizde gezdirirsiniz der.
Haberin olsun faturan kabarýyor  bu kadar çene boþuna çalýnmaz.
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

bkerti

Borcum borc abi :-)  Cok fazla sordugumun farkindayim ama cevremdekilerin dedigini yaptigimda da yanlis oluyor abi. Yagi fazladan koy dediler koydum ama buvseferde oda yanlis oldu. Servis cok fazla degil sorun yok dedi. Olsun degistir sen dedim gerek yok dedi. Dedi dedi o dedi bu dedi benim kafa gitti :-)

yeter1nce

okurken ki ben bu konuyu çekiþ ile alakalý okumaya baþladým,son zamanlar hafif ramplarda bile 3. vites de zorlanýr oldu,düzde bazen 90 çok zorlayýnca yapýyo,ama mevzu yakýt olunca, gaziemir - güzel çamlý arasý 158 km yol gidip geldim,tekrar ayný istasyonda full lpg yaptým komik gelebilir ama 44 tl aldý, bu da km de 24.5 kuruþ gibi bi rakama geliyor. max hýz 90,istisnalar da 100 km di,tabi þu an neden se 100 km yapamýyorum bir türlü.. okuduklarýma dayanarak mevzuyu egsoza baðladým bakalým bi deneme yapýcam inþAllah ondandýr..
Mevzu Hastalýksa, Gerisi Teferruattýr..
   H.Arat

NÝVACI

Verdiðin rota Ýzmiri gösteriyor
sarnýçta Ercan var bilgi paylaþabilirsi
eðer karbiratörlü ise
anlattýðýn gazýn kýsýk olduðunu gösteriyor
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

bkerti

Bugün usta avans hortumu çatlak diye çekiþ düþer dedi ve onu degýstýp bir bir hortumu çýkartýp dogrudan baðladý. Henuz deneyemedým ama bir þey farkederse býldýrýrým

bkerti

Burahn amcama Nivacý abi dediðim zamandan bu yana çekiþte bir artýþ yok :)  2500 devir saatine baka baka gitmeye çalýþýrdým geçen yýl. Ýyi ki varsýnýz amcalar abiler ve dostlar. Araç kullanmayý forumdan öðretme yeteneðine sahipsiniz :)

Avci_18

95 1.7 karbü
co benzin 0,00 alt yakýt 0,01
co2 ben 0,22  alt ya  0,46
o2 ben  20,43  alt ya 20,21
hc ben 22,00  alt ya  26,00
deðerlendirecek usta arýyorum
Ýnsanlýk kafi...