Doða gezilerinizde hangi vahþi hayvanlarý görüyorsunuz.?

Başlatan Makrakanta, Haziran 29, 2009, 04:44:07

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

babaluga

Ben piknik yaptýktan sonra çöpünü oraya býrakan deðiþik bir tür görüyorum genelde..  >:(

Harun

Alıntı yapılan: NÝVACI -  Ocak 10, 2015, 10:52:09
Avcýlarda bir klasik muhabbet vardýr.
kahveye bir adam gelir. derki,
bir çakal gördüm sýpa kadar.
millet güler
elini biraz alçaltýr  bu kadardý, millet yine güler.
biraz daha alçaltýr  yine gülüþmeler olur.
adam elini biraz daha alçaltýr (bundan aþaðý düþürenin  .......na korum) der...
mangal yada soba baþý sýcak çay kebap kestanenin yanýnda muhabbet
birazda muziplik olmadan olmaz :D

Burhan amca senin muhabbetini özledik billahi...

emre_ozk

üç hafta önce kadar yayladan gelirken yolun kýyýnda iki tane ayý gördüm.
Fotoðraf çekecektim hatta selfie çekecektim :) ama araç brandalý wrangler olunca yemedi :)
Emre özkaradeniz
Ýzmit

Yevgeni


Niva67

Alıntı yapılan: bkerti -  Ocak 09, 2015, 10:36:33
Uludagda vaþak kurt ayý ve domuz gordum. Vasagý gördüðümde ýký metre kar vardý. Gözlerim astigmat. Gozluksuz biraz uzaðý bulanýk görürüm. Kedýcýgý ta buraya getirip karda kýþta atmýþ ne insanlar var deyip pis pis dedým. Baktým öylece durmuþ bakýyor. Gözlükleri taktým normal kedinin ýký uc katý kulaklarý tüylü anam dedi. Vaþak buyuk bir kopek var ya oýnuda eþek sýpasý sanýp sevmeye yeltenýlýgým vardýr. . -20 lerde bir gece de uludagýn Buyuk delýlere inen kýsmýnda kutt sürüsü tarafýndan sarýlmýslýgým ve gecenin buyuk bölümünü cadýrdaký yiyecekleri yiyen kurtlarý ýzleyerek gecýrmýslýgým var. Sugaram yanýmdaydý ama çakmak cadýrdaydý tam bir iþkence ve görsel solendý. Zýra kurtlara bayýlýrým. Yine Uludað da tel altý rotasýnda agaç altýnda uyuklayan ayýlarý gorebýlýrdinýz. Son gittiðimde ise atvlerde arap turýstler bir suru restýrant daðý talan etmiþti. Gerçekten aðladým kendimi tutamadým. Artýk orada pek bir hayvan olacaðýný sanmýyorum.

Bayram, sen safkan bir avcýsýn!!! :) :) :)

kocaali

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Ocak 11, 2015, 01:47:03

Nüfusa kayýtlý hayvanlardan görüyorum çokça..
onlarýn olmadýðý yerleri bulmak için uðraþýrken kaptýk zaten 4x4 virüsünü...
No mud, no fun...

bkerti

Suat amca avlanmam avlanmaya karþýyým. Doðada yurumek varken makinelerle aðaçlarýn arasýna dalmaya da karþýyým. He ýyý palavra atýyorsun o anlamda avcýsýn dýyorsan ellerinden öperim. :) milli parkta ayý kurt vaþak görmek çok deðiþik bir durum olmasa gerek. O yýllarda go pro 4 vardý da biz mý çekmedik :)

NÝVACI

Alıntı yapılan: bkerti -  Ocak 13, 2015, 12:24:32
Suat amca avlanmam avlanmaya karþýyým. Doðada yurumek varken makinelerle aðaçlarýn arasýna dalmaya da karþýyým. He ýyý palavra atýyorsun o anlamda avcýsýn dýyorsan ellerinden öperim. :) milli parkta ayý kurt vaþak görmek çok deðiþik bir durum olmasa gerek. O yýllarda go pro 4 vardý da biz mý çekmedik :)
görüntüler biraz vibrasyonlu olurdu gibime geliyor.
Amma yaptýn nivacý diyebilirsiniz.
Derseniz Ailede 3. nesil 40 yýllýk fiili avcýlýktan 20 si domuz avý
bazý anýlarý anlatmak zorunda kalýrým go pro yoktuki göstereyim. :D :D :D :D
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

av.mehmet

sivas/gemerek/inkýþlada gezilerimizde mutlaka tilki görürüz. Gelincikte arada görüyoruz, Kýzýlýrmakta su yýlanlarý çok gördüm
Bekle beni baþý dumanlý amanoslar

Yevgeni


Kars civarýnda asfalttan bile etrafta zýplayan tilkileri görürsünüz..

balbes

 Bir gece de 8 tane karaca 1 tane de alageyik görmüþlüðüm var. Yine baþka bir gün danalarla beraber otlayan  yaklaþýk 40-50 tane domuz gördüm. Vaþak, tilki, tavþan, çakal, kirpi, gelincik, sansar diðer gördüðüm yabani hayvanlar. Henüz ayý ile kurt görmek nasip olmadý.  :)