Ýzolasyon çalýþmalarým

Başlatan fatih61, Kasım 02, 2014, 04:29:47

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kocaali

olay budur iþte... ben çok mutlu oluyorum böyle örnekler gördükçe... tebrik ederim hocam... paylaþýmlarýnýn devamýný rica ediyorum...
No mud, no fun...

unlztrk

#31
Güzel olmuþ güle güle kullanýn.

fatih61


NÝVACI

sitedeki taze kanlar hareket getiriyor
buda benim hoþuma gidiyor
hani kapý önünde oturup
kimin nereye gittiðini gözleyen ihtiyarlara benzetiyorum kendimi :D
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

atinco

Siteyi kuran, emek veren insanlarýn elleri dert görmesin.

babaluga

@fatih61

Öncelikle tebrikler..

Fakat neden bu kadar kat kat malzeme kullandýnýz?
Sanki ne buldunuzsa sýkýp sürmüþsünüz gibi geldi arabanýn içine..
Bu fotoðraflar sýra takip ediyor mu?
Malzemelerin hangisinin ne iþ yaptýðýný, uygulama sýranýzla anlatma imkanýnýz var mý?
Fotoðraflarda mesela mum spreyi hangi aþamada kullanýlmýþ?
Sýcaklýk gelen diye bahsettiðiniz yerlerde(ki aracýn tüm ön kýsmý alev alev) malzemeyi yapýþtýrdýðýnýz yerler gördüðünüz her yer mi? Ya da yapýþtýrýlmamasý gereken yerler var mý?
Para biçimli son kat döþeme kolay kývrýlabilen þekil alan bir malzemeye benzemiyor, dönüþ/kývrým noktalarýnda yapýþtýrma yaptýnýz mý?

Ne çok sordum deðil mi??

Yanýtlar için þimdiden teþekkürler..


fatih61

Fotograflar siraya dizilmis sekilde
mum spreyi arka camurlugun iç kismina iki sacin birlestigi yerlere sýktým
Dosemeyi söküp fabrikanýn koyduðu filinkotu da söküp temizledim tabana antipas ustune putur ustune filinkot onun ustune ses yalýtýmý yaptým
þanzýman tüneli denilen vites kollarinin oldugu yere iki kat ses yalitimi yaptim sicak ordan geliyordu
kullandigim para desen doseme sicak hava tabancasiyla esneyebiliyor yapýþtýrýcý kullanmadim