Offroad Hýrdavat

Başlatan Maestro, Mayıs 08, 2014, 09:17:23

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bkerti

Burahn amcam ben konyaya ýs içîn geldim. Aslen Bursa nýn Harmancýk ýlcesýndeným. 14 yaþýndan 22 yaþýma kadar her hafta sonu Uludagda solo kamptaydým. Sonra Eskýsehýre oradan Konyaya doðru Iskender gýbý doðuya daha doðuya diye ýlerlýyorum :)

bkerti

Bacagýma bora lynx i saplayýnca býraktým domuz diþini :)

bkerti

Ateþ baþlatmak için en güzel yolu bende buldum. Zaten insanlar binlerce yýl kullanmýþlar ama biz daha yeni keþfediyoruz. En azýndan benim için öyle. Çakmaktaþý, yüksek karbonlu demir, havasýz piþirilmiþ kumaþ parçasý ya da kav mantarýnýn iç siyah kýsmý. Ayrýca eski Türklerde bu þekilde yakýlan ateþ kutsal sayýlýyor. Bugün eski inançlarýný sürdüren Türklerde ise (Göktanrýcý) kibrit ve çakmakla yakýlan ateþ Rus ateþi diye küçümsenir ve kutsal törenlerde kullanýlan ateþleri tutuþturmak için kullanýlmaz. Görsel eklerim hatta video da çekerim. Ýþ yerinde sigara yakýyorum çok eðlenceli oluyor :)