Niva kar paleti

Başlatan edirne daðcýsý, Mart 07, 2010, 05:49:58

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

edirne daðcýsý

Arkadaþlar nivalarýmýz için kar-çamur paleti buldum.fiyatýný yarýn öðrenicem.istanbulda satýþ yapan firma varmýþ.bu linkte resimlerin sonuna doðru niva üzerine takýlý hali var.     http://www.kartracks.com.tr/foto%20galeri%201.htm

ssbman

10 bin dolar isterler sanýrým  :). Öðrendiðinden yazarsan sevinirim ...

edirne daðcýsý

arkadaþlar bu gün sorabildim ancak.takýmýna 25000lira (25 milyar)diyorlar.4 adedi yani.bu para ile sýfýr niva üstüne en iyisinden lastik ve kilit takýlýr.

niva07

türkiye koþullarýnda, bireylerden ziyade belediyelerin veya devlet kurumlarýnýn alabileceði bir donaným bence. dediðiniz gibi sýfýr araba alýnýr.

NÝVACI

anladýmki meskenim yaylalar daðlar

ssbman

  OOO sudan ucuzmuþ valla ... Evet bu sistemi kamu kurumlarýna yönelik getirdiler aslýnda . Saðlýk Bakanlýðýnýn doðurdaki ambulanslarýnda takýlý mesela .

  Bundan takýlan araç normal bir paletli kadar baþarýlý olabilir ? Zannetmiyorum . Paletliler yavaþ da olsalar ilerle konusunda çok iyiler .

Maestro

Alıntı yapılan: ssbman -  Mart 10, 2010, 10:39:11
  OOO sudan ucuzmuþ valla ... Evet bu sistemi kamu kurumlarýna yönelik getirdiler aslýnda . Saðlýk Bakanlýðýnýn doðurdaki ambulanslarýnda takýlý mesela .

  Bundan takýlan araç normal bir paletli kadar baþarýlý olabilir ? Zannetmiyorum . Paletliler yavaþ da olsalar ilerle konusunda çok iyiler .

  bir tanesinin teknik resmini bulabilsem benim  tornacý arkadaþa  maliyet çýkartabilirim.. sonuçta bir kaç diþli ve paletten ibaret..

Maestro


Dün gece bu konu kafama takýldý..  gece 01 e kadar bunu araþtýrmýþým..  takýntýlý biriyim vesselam..

kaba olarak resimleri ve çizimleri inceledim..  sonuç olarak yapýlabilirligine karar verdim..

Ukalalýk gibi olmasýn  ama naçizane görüþümü paylaþmak istedim..  iþim geregi yaklaþýk 20 senedir mekanik ile ugraþmakla birlikte bir kaç arge çalýþmam var.. hatta benim çalýþmalarýmýn bazý son system makinalara  ( benden çalýnmýþ arge çalýþmasý )   uygulanmýþ olan uygulama bile var.. ne yazýkki  bazý nedenlerden dolayý bunu ispat edemiyorum.. geçmiþ olsun..

böyle sistemlerde  amaç..  daha basit , daha uygulanabilir ve daha düþük maliyetli fikirler üretebilmek..

sistemi genel olarak inceledim..  ve kafamda baþka bir alternative oluþtu.. sonuç olarak yapýlamayacak bir þey degil.. amaç karda çamurda gitmek.... !!

bu Sabah bir arkadaþým ile görüþtüm.. kendisinin sanayide torna dükkaný var.. yani alet edavat olarak problem yok..

eksiklerim neler...  ilk baþta deneme yapacagým Niva .. o þimdilik yok..  ;D

kafamdaki system uygulanabilir... bu çalýþmaya  Ýnþallah Nivamý aldýgýmda baþlayacagým..   

buradaki en büyük sorun  Agýrlýk..  ilk  etapta   yapmayý düþündügümürüne sertleþtirme uygulayarak test etmeyi düþünüyorum..

büyük olasýlýkla  hasar görecek..   ilk beklentim bu..  ( hasar görmesi beklenilen bir durum- amaç sistemin çalýþabilirligini ölçmek )

system baþarýlý olursa ' ki baþaracagýmý düþünüyorum..  sonar  paraya kýyýp bazý öenmli parçalarý Titanyum yapmayý düþünüyorum..

kaba olarak paylaþtým.. ayrýntý yok..

Türk insanýnýn neler yaptýgýný  gösterelim....

baþarýlý olursa patent kýsmýna geçerim...   Delimiyim neyim..  bilmiyorum:.

Yevgeni


Maestro

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Mayıs 09, 2014, 10:17:48
Hangimiz akýllý?

þu an iþyerindeyim... sabahtan beri makinalarda güzel çalýþtýgý için epey bir çalýþma yaptým..

bir adet 30 luk çelik cetvel..   1 adet boþ A4  kagýdý.. bir kaç aparat..  dün gece düþündügüm  þekli kagýt üzerine döktüm..   

mekanik anlamda bir problem çýkacagýný beklemiyorum.. system kagýt üzerinde teoride çalýþýyor..

burada asýl can damarý Süspansiyon problemi..  arazi þartlarýnda illaki bir yerlere büyük yükler binecek.. bence olayýn asýl problemi bu..

çalýþtýgým makinalardaki  güzel bir kaç system var..  bunlarý bir kaç aparat ile  bu sisteme uygulayabilirim gibi gözüküyor..

ilk iþ  otocad de bunu çizmek  ( az biliyorum ama çizebilirim sanýyorum.. iþyerindeki  otocad çilere çakallara  ölçüleri versem  1 saatte çizerler.. ama fikrimi çalarlar diye korkuyorum )

bu hafta süspansiyon üzerine yoðunlaþacagým..  onu çözersem..  bu iþ tamam..

basit-kullanýlabilir-etkili...   

ilk testleri kendim yapmak istiyorum..  benden sýnýfý geçerse  bir takým Nivatr  ye gönderecegim    ( sadece test etmek için )    kýrabilirseniz  canýnýz saðolsun..

ilk okulda iken  ( daha GPS bilinmezken )  ben böyle bir sistemin  yapýlabilecegini akýl etmiþtim.. 

uzaktan kumandalý ufo tip helicopter projem vardý..  96 senesinde daha... maliyet yüksekti.. sonradan yapýldýgýný görünce içim içimi yemiþti..

bu iþi sadece kendimi  tatmin etmek için yapmak istiyorum... nasip..

Maestro


iþten güçten vakit buldukça epey bir araþtýrma ve çalýþma yaptým...

farklý paletli sistemleri inceledim , aklýmda güzel fikirler oluþtu  kiminden tahrik kýsmýnda  kiminde ise süspansiyon kýsmýndan fikir çalarak / geliþtirerek  bir model yarattým... ( plastic paletli tip ) sonra  Tornacý arkadaþ ile  maliyet hesabýna baktýk , tek bir takým  ýn  maliyeti en az 5 bin TL  yi  geçiyor  ...    yani  bir arabaya en az 20 bin TL  masraf etmek gerekiyor ,  iþçilik ve uðraþý dahil etmedim ..  bu maliyeti göze aldýktan sonra birde uygulamda çýkacak problemlerin maliyeti var...

yani.. takýmý 25 bin TL ise  BEDAVA....   

Yevgeni


Paletle uðraþmaktansa, arubadan inip yürümeyi yeð tutarým.
Olmadý geri dönerim. Doða ana ile didiþmeye niyetim yoktur hiç..

Maestro

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Ekim 16, 2014, 04:39:24
Paletle uðraþmaktansa, arubadan inip yürümeyi yeð tutarým.
Olmadý geri dönerim. Doða ana ile didiþmeye niyetim yoktur hiç..

Tertemiz Orman havasýný cigerlere çekmek varken..  Savaþmak niye  ;D

Harun

Alıntı yapılan: Maestro -  Ekim 16, 2014, 07:07:21
Tertemiz Orman havasýný cigerlere çekmek varken..  Savaþmak niye  ;D

üstelik asla kazanamayacaðýn bir savaþ...