el vinci gerdirme

Başlatan bertanduran, Aralık 17, 2009, 11:18:01

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kocaali

Alıntı yapılan: Harun -  Nisan 10, 2014, 07:33:03
Mehmet senin bu hamle benim için çok deðerli bir kaynak olacak (biz de bebeyle hamle etme planýndayýz hazan gelende)
her tavsiye/detay önemli bizim için de...
þimdiden kolay gele hayýrlý yolculuklar...

dönüþte detaylý bir paylaþým yazarým üstad, özellikle çocukla ilgili kýsýmlarý :) bizim de ilk ciddi deneme olacak bu, hayýrlýsý...
No mud, no fun...

kocaali

Alıntı yapılan: taiga -  Nisan 10, 2014, 08:30:02
...

Dedim döndürüz abi, el vinciyle ciddi uðraþarak ters dönmüþ aracý yeniden tekerlerin üstüne oturttuk...

Ýlk denemede yeterli ip mesafesi býrakmadýðýmdan tam dönecek kývama gelince el vinci direk aðaca kadar sýfýrladý, 2. denemede baþardýk...
...
Diyeceðim, inanýn el vinci iþe yarýyor, hararetle tavsiye ederim...
...

aletin faydasýna bu tür canlý örnekleri dinleyince daha da inandým... lakin gelmedi bugün kargo, þubeye ulaþmýþ ama.. ben de sabah erkenden yola çýkýyorum... yolu biraz erteleyip ilk iþ þubeye gidip aleti alsam içim daha rahat olacak sanki... 
No mud, no fun...

bkerti

Merhaba, vinç ne zaman kullanýlmalý? Mesela arazide týrmanadýk diyelim. Vinçle mi týrmanacaðýz aracý boþa alarak? Tam olarak nerde nasýl kullanmalýyýz. Tamponla filan uðraþmayacaðýmýz için aðýrlýk da yapmayacaðýndan ve de fiyatýndan elbette el vinçleri çok mantýklý geldi bana.  Bilgilerinizi bekliyorum :)

Yevgeni

[embed=425,349][/embed]
Alıntı yapılan: bkerti -  Mayıs 26, 2014, 12:19:44
Merhaba, vinç ne zaman kullanýlmalý? Mesela arazide týrmanadýk diyelim. Vinçle mi týrmanacaðýz aracý boþa alarak? Tam olarak nerde nasýl kullanmalýyýz. Tamponla filan uðraþmayacaðýmýz için aðýrlýk da yapmayacaðýndan ve de fiyatýndan elbette el vinçleri çok mantýklý geldi bana.  Bilgilerinizi bekliyorum :)

Araç kanala oturursa (gövde yerde, tekerlekler havada kalýrsa), çamura batarsa, tekerlekler iptal araç yürümüyorsa bulunduðu zor noktadan çýkarmak için kullanýlýr.
Misal aþaðýdaki video (04.20 civarý)..

http://vimeo.com/85636946

bkerti

3-4 tonluk bulamadým öðle arasýnda bir koþu 2 tonluk aldým. Bagajda bulunsun belki yarar birgün iþimize :)

muhammedcelik1983

Arkadaþlar bu aparatý deneyeniniz oldumu? Bende almayý düþünüyorum..

bkerti

Ben otoparkýn demir kolonuna baðlayýp denedim hareket ettiriyor aracý. Ama abi çok ciddi güç sarf etmek gerekiyor.

NÝVACI

Çekilen nesne topraða temas ediyoýrsa
harcanacak güç katlanýr bu alet
çamurdan zor çýkarýr hele þase oturmuþ araç askýda kalmýþsa

Ancak maðma çamurda lastikler tutunamadýðý zaman olabilir
o zamanda iki kiþi olmalýsýnýz
anladýmki meskenim yaylalar daðlar