Ilginç Niva videolarý

Başlatan SinanATASOY, Kasım 02, 2014, 02:23:20

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SinanATASOY

Denk geldiðimiz ilginç videolarý esirgemeyelim paylaþalým..

http://www.youtube.com/watch?v=AJSN8GAdGb0
Benim için zor yoktur, imkansýz ise zaman alýr..

atinco

#1
Sakýn kimse alýnmasýn da, ne zorlarý var bir türlü anlamýyorum ben bu iþi.

fatih61

Bu niva ermenistan dan ve portal akslý.

fatih61

Sinan beyin paylaþtýðý niva nýn baþka bir videosu
portallý niva
http://www.youtube.com/watch?v=NdPpA6YKlvs

SinanATASOY

atinco, çamura girenlerin ne zoru varsa yaklþaþýk olarak ayný zoru var bunun da.
Offroad neden yapýlýr? Doðayla mücadele etme isteðinden. Bu arkadaþýn mücadele anlayýþý da bu.
Benim için zor yoktur, imkansýz ise zaman alýr..

atinco

Hocam ben de alayamadýðým bir mücadele olduðunu bu yüzden söyledim zaten. :) Sakýn kimse alýnmasýn, gücenmesin ha!.

SinanATASOY

Alıntı yapılan: atinco -  Kasım 03, 2014, 01:45:43
Hocam ben de alayamadýðým bir mücadele olduðunu bu yüzden söyledim zaten. :) Sakýn kimse alýnmasýn, gücenmesin ha!.

Valla ayný þekilde gücenmesin alýnmasýn kimse ama hemen yanýnda sýkýntýlý bölgeyi sorunsuz geçebilecek arazi varken diz boyu çamurdan geçenler bende ayný hissi uyandýrýyor :) Benim arazi anlayýþým mücadeleden ziyade, herkesin giremediði yerlere girip az görülmüþü görmek.. Yani soft off road aslýnda..
Benim için zor yoktur, imkansýz ise zaman alýr..

atinco

Sinan bey, insanýn doðayla iliþkisi çok sýkýntýlý. Medeniyet doðal olmayan demek olduðu sürece çeliþkiler bitmez. Ben doða seven bir insan deðilim, doðal kalmaya çalýþan, olmayýnca arýza yapan biriyim. Yaktýðým benzine sýrf maddi külfeti için üzülmem. Çünkü aslýnda biz onun ekonomik deðiþim deðerini karþýlýyoruz ve ileride bunun bedelinin kendi aramýzdaki alýþveriþte ödediðimizden çok daha pahalý olduðunu anlayacaðýz. Bir katýrýn, atýn geçemeyeceði nereden geçiyor ki bu aletler? Sadece hýz kazandýrýr belki ama iþin ruhuna uygun bir keþifte zaman o kadar önemli olmamalý. Bunlarý tartýþalým diye söylemedim; görüþüm bu, yedik yedik doymadýk... yazýk, günah deyip geçiyorum ben de.

NÝVACI

Alıntı yapılan: atinco -  Kasım 03, 2014, 02:30:05
Sinan bey, insanýn doðayla iliþkisi çok sýkýntýlý. Medeniyet doðal olmayan demek olduðu sürece çeliþkiler bitmez. Ben doða seven bir insan deðilim, doðal kalmaya çalýþan, olmayýnca arýza yapan biriyim. Yaktýðým benzine sýrf maddi külfeti için üzülmem. Çünkü aslýnda biz onun ekonomik deðiþim deðerini karþýlýyoruz ve ileride bunun bedelinin kendi aramýzdaki alýþveriþte ödediðimizden çok daha pahalý olduðunu anlayacaðýz. Bir katýrýn, atýn geçemeyeceði nereden geçiyor ki bu aletler? Sadece hýz kazandýrýr belki ama iþin ruhuna uygun bir keþifte zaman o kadar önemli olmamalý. Bunlarý tartýþalým diye söylemedim; görüþüm bu, yedik yedik doymadýk... yazýk, günah deyip geçiyorum ben de.
Çok güzel.
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

babaluga

#9
Doðaya bilinçli yaklaþan insan hiçbir motor sporunu sevmez bence.. Ulaþým amacý dýþýnda doðaya gereksiz zevkler yüzünden (Formula1, Ralliler, bu tip abukluklar vs. vs.) zarar vermek tarafýmdan anlaþýlýr bir durum deðil.. Haa ben hayvanat bahçesi ve dev akvaryum aquapark gibi þeylere de gýcýðým o ayrý..