LADA NIVA 2012 TEST VÝDEOSU

Başlatan Harun, Haziran 17, 2012, 10:48:11

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Harun

Ýngiltere'de bir program test ediyor yepyeni Niva'yý.
Testin baþýnda eleman Niva'nýn ekonomik bir kahraman mý yoksa kullanýþsýz bir eski tüfek mý olduðuna karar vereceðinden bahsediyor.
Testin sonunda ise;Niva'nýn Ýngiltere'de satýlan en ekonomik 4x4 olduðunu ve de en iyisi olduðuna karar veriyor 8)


[embed=425,349]http://youtu.be/IFx5b5Tpjfc[/embed]

ikinci video da ise abinin biri elinde kamera ile Niva'nýn iç ve dýþ tanýtýmýný yapýyor.

[embed=425,349]http://youtu.be/t1V9fnyPznc[/embed]

niva07

#1
Harun, teþekkürler.

Edit : Ýlk videoda 2:47 - 2:58 arasý beni koparttý.  ;D

Nejat

eskisiyle ne fark var, onu deseniz. daha anlaþýlýr olur derim...

Yevgeni


Hidrolik direksiyon, ABS, konumu deðiþtirilmiþ arka amortisörler, içeriden kumandalý aynalar, yeni iç döþeme, vs
Kalaný elbette ayný..

Harun

#4
Alıntı YapHidrolik direksiyon, ABS, konumu deðiþtirilmiþ arka amortisörler, içeriden kumandalý aynalar, yeni iç döþeme, vs
Kalaný elbette ayný..

+ bir de 2012 lerde artýk gaz teli yok,yerine elektronik bir þekil var,
Cenker demiþti yanýlýyorsam düzeltir, 0,5-1 lt yakýt tasarrufu imkaný var.


öte yandan yanlýþ anlamadýysam Niva 1997 den sonra ilk defa bu modeli ile Ýngiltere'ye geri dönüyor,global ekonomik krizin etkisi ile bence Ýngiltere'de iyi satýþ rakamý yapar,bu testin de arkasýnda bu gerçek var diye düþünüyorum.

Yevgeni


Bu tür programlar pazara çýkmayan araçla pek ilgilenmiyorlar.
Klasikler ayrý..

Nejat

Alıntı yapılan: YEVGENI -  Haziran 18, 2012, 08:25:31
Hidrolik direksiyon, ABS, konumu deðiþtirilmiþ arka amortisörler, içeriden kumandalý aynalar, yeni iç döþeme, vs
Kalaný elbette ayný..

abs arazide sýkýntý yaratmaz mý ?
sistem kazýklamayý önlüyor olarak biliyorum ki biraz süratli iken nasýl duracak makina ham zeminde ?

bir de ingiltere'ye dönmüþ olabilir ama Türkiye þartlarýnda karlý bir giriþim olabilmesi için çokça niteliklerinden vazgeçilmesi
gerekecektir. bu da klasik Niva sorunlarýnýn devamlýlýðý anlamýnna gelir ki bu yüzden 30 küsur binler çok çok fazla

topla bin daha iyi...

Harun

Alıntı Yapabs arazide sýkýntý yaratmaz mý ?
sistem kazýklamayý önlüyor olarak biliyorum ki biraz süratli iken nasýl duracak makina ham zeminde ?

bir de ingiltere'ye dönmüþ olabilir ama Türkiye þartlarýnda karlý bir giriþim olabilmesi için çokça niteliklerinden vazgeçilmesi
gerekecektir. bu da klasik Niva sorunlarýnýn devamlýlýðý anlamýnna gelir ki bu yüzden 30 küsur binler çok çok fazla

topla bin daha iyi...

AbS ve Niva benim için de kulaða garip gelen bir ikili oldu,ama sanýrým ihraç edebilmek için belli standartlara sahip olmalý araçlar,bu sebeple de Niva yavaþ yavaþ deðiþiyor.

Yaklaþýk 35,000 tl lik fiyat ise bir Nivasever olarak bana göre bile çok yüksek, :o
ki bayiye girip özelliklerine ve bir de fiyatýna bakacak misafirler için :D

ama diðer Lada'nýn diðer yeni modelleri belki de eski günlerine kavuþturur markayý,geç kalmýþ olsalar da...

niva07

abi fabrikasyon klima opsiyonu koymazlarsa bir daha bayisine uðramam. antalyada arabanýn içinde plazma kývamýna geldim artýk

semazen

Arkadaþlar aranýza yeni katýldým nasip olursa tarým arazilerinde ve þehir içinde ikinci araç olarak kullanmak için bir lada niva almaya karar verdim. Niva lar hakkýnda çok detaylý bilgiye sahip deðilim ! Model yýlý olarak kaç model bir niva tavsiye ederseniz ? Hangi modelini almalýyým.20-25 bin TL bütçem var ara sýra römörk ta kullanmam gerekecek. Cevaplarýnýzý bekliyorum

atinco

#10
Hoþgeldiniz.
20 bin dediniz diye söylüyorum, o paraya 2009 temiz bulup alýn derim. Zira ben öyle yaptým. Biraz daha çýkarsanýz 2010 bulabilirsiniz. Demin görmüþtüm 2012 model fiyatý 29 bin idi. Tek tük çýkmaya baþlar ilanlarý herhalde. Temiz olmak kaydýyla 2007 ve 2008 de olur, daha ucuz olabilir. Bildiðim kadarýyla Niva'nýn modeli çok önemli deðil. Temiz olsun, hor kullanýlmamýþ olsun yeter. Araba ayný araba, iyi ki de öyle.
Hayýrlý olsun, saygýlarýmla.