SATILIK ARAÇ KRÝTERLERÝNE DAÝR

Başlatan Tolga, Mayıs 26, 2009, 11:32:19

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

diff-lock86

Alıntı yapılan: cenker -  Haziran 04, 2009, 04:18:59
Niva konusundan ziyade türk insanýnda kiþilik pek oturmadýgýndan toplumda kendýný araba ev üst bas markalarý ile ispata meyilden dolayý býr marka takýntýsý oldugundan rus urunlere pek önyargý ile yaklasýlýr.
Celik motor vakti zamanýnda baya býr reklam kampayasý ile turk piyasasýna ladayý soktugunda memur iþci dar gelirli insanýn ayagýný yerden kesicek arac imajý ile lanse edildiginden zaten býr alt kesim arabasý imajý var ladanýn ustunde.

Hemfikirim
+1
instagram;@b_l_a_c_k___n_i_v_a___tr

NÝVACI

Fotoðraf makinem olsa çekeceðim ama bozuk.
Bazen denk geliyor hamýrýn yanýna park ediyorum .
sahibi ne düþünüyor bilmiyorum ama kulak çýnlamam ondan olsa gerek.
anladýmki meskenim yaylalar daðlar

NÝVA69

Ýlk ve tek aracým 2007-Niva (2008'de 20 bindeyken ve 14 liraya aldým üzerine 3-5 harcadým).

Yaklaþýk olarak kullaným;
%45 taþra-köy, %45 þehir ve %10 uzun yol.

En son uzun yol, 2 hafta evvel Bayburt-Ýzmit arasýný (1200 Km civarý) 15 saatte "tek sürücü" olarak saðsalim katettik...

"Fayda/masraf" olarak (ne verdim/ne aldým) ve "iþletme maliyetleri" açýsýndan NÝVA'nýn "rakipsiz" olduðunu düþünüyorum...

Tek araç ve þehiriçi kullaným içinde (kýsa olmasý nedeniyle) birçok 4x4 araçtan "çok" daha uygun-kullanýþlý olduðunu biliyorum (neredeyse Nivanýn 2 kat uzunluðundaki pickup ve 4x4'ler var trafikte)... yaklaþýk "45 bin KM'dir" tek araç olarak Niva kullanýyorum "park ve dönüþ çapý" olarak Nivanýn birçok 4x4'ten "avantajlý" olduðunu gördüm...

Baþka 4x4'lerin gittiði ama Niva'nýn (o veya bu þekilde) gidemeyeceði bir yere de henüz rastlamadým... hatta lüks-pahalý 4x4'lerin kýyýp giremeyeceði birçok yere "standart" Nivayla girdim-çýktým, kaldýðýmda-arýzalarda "servet" ödemedim...

Þu "modernize" Nivalar gelince Nivanýn  önünün daha "çok" açýlacaðýný düþünüyorum, ayrýca NÝVATR'nin de hakkýný yemeyelim, çok faydalý bir iþlevi var...

Bu arada 30 küsür yaþýnda, "yaþayan efsane" olmuþ kaç tane 4x4 var yeryüzünde :)
   


2007 LADA 4X4/BAYBURT-KOCAELÝ-ANKARA.

Maestro

Birde benden dinleyin...

yaklaþýk 2 ay oldu Niva mý alalý..  önceden Niva hakkýnda ne bilgim ne tecrübem vardý..  öncelikle þu kadar a aldým bilmem ne kadar masraf ettim olmadý diyenler.. kusura bakmasýnlar ama bu iþi abartanlardýr diye düþünüyorum.. bu iþlerle ugraþanlar bilir.. degil 12 milyar 20 milyar masraf etsen illaki yapýlacak bir þeyler muhakkak eksiktir..  ben 1500  tl  masraf ettim..  alaþehir boya- koltuklar vs..  haftasonlarý aslanlar gibi biniyorum..lastik almaya param kalmadý, arkadaþýn çýkma yokohama larý kullanýyorum, yoksa bende bilmezmiyim Fedaral  lastikleri gömmeyi.. öyle haz almaya baþladým ki  hergün iþime gidip geliyorum..  asfaltta 100 ü geçersen bilmemne olur diyenler, ben asfaltta 90 ý geçmiyorum, bana yetiyor.. bu hýz makinesi degil önce onu bilelim.. keyif makinesi bu.. imkaným olursa belki çakal kasa vitara alabilirim..  ama Niva da dursun elimde.. dag bayýr batak için... NÝVA    10 numara bence.. ama hem asfaltta hem arazide kullanacak arkadaþlar, alsýnlar Toyata Land cruser i  boþ yere Niva ya laf etmesinler..baksýnlar keyiflerine :)  degilmi ?   

diff-lock86

Uzun lafýn kýsasý Nivam tamý tamýna 24 yaþýnda þuanda ve yaþýna göre çok diri.Hangi marka model Nivanýn çektiði kahrý çekecek daðlarda? bana en az 24 yaþýnda Marka model söleyin eyvallah diyeceðim..

instagram;@b_l_a_c_k___n_i_v_a___tr

hurcans

HERKESE SELAMLAR

HENÜZ NÝVA SAHÝBÝ  DEÐÝLÝM AMA ÇOK HEVESLÝYÝM

SÝTENÝZÝ BÝKAÇGÜNDÜR TAKÝP EDÝYORUM HOÞ

ORGANÝZASYONLAR  ÇOK CEZBEDÝCÝ ARANIZA DAHÝL OLMAK ÝSTÝYORUM DAÐ BAYIR FLN BEN DE GEZMEK ÝSTÝYORUM SÝZÝNLE AMA BÜTÇEM BAYA KISITLI NÝVAYA KESÝMLÝKLE ÖLÜ EÞÞEK MODUYLA BAKMIYORUM AMA DEDÝÐÝM GÝBÝ BÜTÇE KISITLI

SAHÝBÝNDEN DE 5000 E FLN 85 MODEL BÝ NÝVA VAR  http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-arazi-suv-pick-up-lada-off-road-4x4-57035049/detay/

TAVSÝYE EDERMÝSÝNÝZ ARAÇ BURSA DA VARSA BURSADAN BÝ ARKADAÞ BEN BURSAYA GÝTSEM DE BANA BÝ YARDIMCI OLSA EDERÝNDEN ETMEZÝNDEN ANLASA ÇÜNKÝ BEN ARABADAN HÝÇ ANLAMAM

ÞÝMDÝDEN TEÞEKKÜRLER

Harun

Alıntı yapılan: hurcans -  Ağustos 26, 2011, 02:36:01
HERKESE SELAMLAR

HENÜZ NÝVA SAHÝBÝ  DEÐÝLÝM AMA ÇOK HEVESLÝYÝM

SÝTENÝZÝ BÝKAÇGÜNDÜR TAKÝP EDÝYORUM HOÞ

ORGANÝZASYONLAR  ÇOK CEZBEDÝCÝ ARANIZA DAHÝL OLMAK ÝSTÝYORUM DAÐ BAYIR FLN BEN DE GEZMEK ÝSTÝYORUM SÝZÝNLE AMA BÜTÇEM BAYA KISITLI NÝVAYA KESÝMLÝKLE ÖLÜ EÞÞEK MODUYLA BAKMIYORUM AMA DEDÝÐÝM GÝBÝ BÜTÇE KISITLI

SAHÝBÝNDEN DE 5000 E FLN 85 MODEL BÝ NÝVA VAR  http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-arazi-suv-pick-up-lada-off-road-4x4-57035049/detay/

TAVSÝYE EDERMÝSÝNÝZ ARAÇ BURSA DA VARSA BURSADAN BÝ ARKADAÞ BEN BURSAYA GÝTSEM DE BANA BÝ YARDIMCI OLSA EDERÝNDEN ETMEZÝNDEN ANLASA ÇÜNKÝ BEN ARABADAN HÝÇ ANLAMAM

ÞÝMDÝDEN TEÞEKKÜRLER

evvela aramýza hoþgeldiniz,
umarým gönlünüze göre bir Niva edinirsiniz tez zamanda.
kýsaca fikir beyan etmek gerekirse;araç görünüþüne ve sahibinin beyanýna bakýlýrsa araç toplanmýþ veya toplanmaya çalýþýlmýþ,muayenesi tamam bu iyi ;),ancak yine de araç 26 yaþýnda,bence iyice incelemeden hatta ustaya/servise göstermeden ve de mutlaka binip kullanmadan/denemeden karar vermeyin.
kolay gelsin.

murat067

Alıntı yapılan: Harun -  Ağustos 26, 2011, 10:15:26
evvela aramýza hoþgeldiniz,
umarým gönlünüze göre bir Niva edinirsiniz tez zamanda.
kýsaca fikir beyan etmek gerekirse;araç görünüþüne ve sahibinin beyanýna bakýlýrsa araç toplanmýþ veya toplanmaya çalýþýlmýþ,muayenesi tamam bu iyi ;),ancak yine de araç 26 yaþýnda,bence iyice incelemeden hatta ustaya/servise göstermeden ve de mutlaka binip kullanmadan/denemeden karar vermeyin.
kolay gelsin.

bence araç her nekadar toplanmaya çalýþýlmýþsada sonuç pek güzel deðil
niva kaçamak aþka benzer...

emre_ozk

http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-arazi-suv-pick-up-lada-komple-toplanmis-57628761/detay/

Bu benim eski aracým 9 yýl boyunca kullandým bu aleti. kaportayý yaptýrmýþlar ama ne kadar yaparsan yap adam olmaz o araba  :)
Emre özkaradeniz
Ýzmit

hurcans

Arkadaþlar yorumlara çok teþekkürler özellikle son yoruma çok açýklayýcý olmuþ

hernekadar niva sahibi olmayý beklemek zor gelse de en mantýklýsý bekleyip bütce artýrmak sonrasýnda dað tepe bayýr

siteyi düzenli takip edicem hani olurda gözünüze birþey çarpar bilgilendirirseniz çok sevinirim size bol nivalý günler

edirneli

Uzun süredir takip ediyorum yazýlanlarý. Benim de nacizane fikrim ne alýrsanýz alýn içinize yatmasý. Benim keçi 86 model aldýðýmda aman allahým ben bunu mu almýþým dediðim zaman çok oldu.Fakat 2000-3000lira arasý masraf ettim. Þimdi de 'aman allahým bu benim arabam mý?' diyorum.Genelde av ve tarla iþleri için kullanýyorum çok ta memnunum. Düþünün 2500 ila 3000cc bir aracýnýz var enaz vereceðiniz vergi 1500 civarý. Benim nivaya verdiðim vergi 92lira. Aradaki farký nivanýn masrafýna harcasam beni daha uzun yýllar þaþýrtýr.Bulunduðum yerde dalga geçenler çok oldu.O zaman gelin araziye çýkalým da görelim bakalým sizin kaliteli arabalarý deyince herkez fýssss.Niva alacak arkadaþlar varsa hiç düþünmesin alsýn.Nivalarla uðraþmak bile güzel bence.
86 model ihtiyar delikanlý

mehmet22

Alıntı yapılan: edirneli -  Ocak 03, 2012, 11:39:58
Uzun süredir takip ediyorum yazýlanlarý. Benim de nacizane fikrim ne alýrsanýz alýn içinize yatmasý. Benim keçi 86 model aldýðýmda aman allahým ben bunu mu almýþým dediðim zaman çok oldu.Fakat 2000-3000lira arasý masraf ettim. Þimdi de 'aman allahým bu benim arabam mý?' diyorum.Genelde av ve tarla iþleri için kullanýyorum çok ta memnunum. Düþünün 2500 ila 3000cc bir aracýnýz var enaz vereceðiniz vergi 1500 civarý. Benim nivaya verdiðim vergi 92lira. Aradaki farký nivanýn masrafýna harcasam beni daha uzun yýllar þaþýrtýr.Bulunduðum yerde dalga geçenler çok oldu.O zaman gelin araziye çýkalým da görelim bakalým sizin kaliteli arabalarý deyince herkez fýssss.Niva alacak arkadaþlar varsa hiç düþünmesin alsýn.Nivalarla uðraþmak bile güzel bence.
haydi toprakk nivalarýmýzý gururlandýralým cok güzel yazmýþýn kimse camur atmasýn biz onlarla cok mutluyuzz..benim eþþegim deyil beyaz pamuk atým o
VARSA NÝVAN ÖZGÜRSÜN

egeli

Öncelikle herkese selam, uzun zamandýr bi niva sahibi olmak için birikim yapýyorum ve bu arada ise internette ve cevremde bulunan nivalarýda takipteyim. Ama kafam karýþtý bi acemi olarak bu yüzden siz ustalarýma fikir danýþmak istiyorum yardýmcý olursanýz sevinirim,Olay ise araçý seçerken neleri ön plana almam gerektigi motor seçeneði üretim yýlý falan filan önerileriniz nedir.

mehmet22

Alıntı yapılan: egeli -  Şubat 11, 2012, 10:41:16
Öncelikle herkese selam, uzun zamandýr bi niva sahibi olmak için birikim yapýyorum ve bu arada ise internette ve cevremde bulunan nivalarýda takipteyim. Ama kafam karýþtý bi acemi olarak bu yüzden siz ustalarýma fikir danýþmak istiyorum yardýmcý olursanýz sevinirim,Olay ise araçý seçerken neleri ön plana almam gerektigi motor seçeneði üretim yýlý falan filan önerileriniz nedir.
düþünceni yazmýþsýn fakat bütceni veya kac model bir niva aradýðýný yazmamýþsýn ...alacagýn niva 95 model ve üzeri olmasý  yani yeni kasa bazýnda seni daða memnun edebilecegini düþünüyorum imkanýn varsa yüksek model tercih et derim
VARSA NÝVAN ÖZGÜRSÜN

Harun

Hüseyin aramýza hoþgeldin,
forumu iyi bir incele derim
kafandaki sorularýn birçoðuna yanýt bulacaksýn,kalanlara da biz yardýmcý olmaya çalýþýrýz elbet. ;)