FOTOÐRAF MAKÝNESÝ HAKKINDA YARDIM

Başlatan seyhan, Mayıs 27, 2009, 12:23:24

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

seyhan

Selam arkadaþlar. Malum sýk sýk doðaya atýyoruz kendimizi. Bazen çok güzel vakitler geçiriyoruz bazen de çok yoruluyoruz ama hep eðleniyoruz. Bu anlarý sadece fotoðraflarda tekrar yaþayabiliyoruz. Bunun için de Profosyonel bir fotoðraf makinesi almak istiyorum ama bilgisizim. Ýnternet üzerinden yaptýðým araþtýrmalar sonucunda SONY DSLR-A200W almaya karar verdim gibi.

Fotoðraf konusunda da oldukça deneyimli abilerimizin olduðunu bildiðimden de sizlere danýþmadan almak istemedim. Bu makine hakkýnda öneri veya baþka bir makine hakkýnda bana tavsiyelerinizi yazarsanýz çok memnun olurum.

Saygý ve Sevgilerimle
Macera olsun dedim, hayat tarzým oldu.

taiga

Modeller konusunda bilgili deðilim...

Ayný þekilde bende çok araþtýrma yaptým, okudum ve hala da arada bakýyorum forumlara yeni çýkan modellere...

Þuna inandým...

Marka tercihi bir yol seçimidir...

Çünkü makinaya 10 TL veriyorsanýz ve bu hobide ilerleyecekseniz, süreç için lenslere vereceðiniz para 50 TL yi bulabiliyor, ha keza zamanla modeli de deðiþtiriyorsunuz ve bu döngü her yeni modelle sizin bütçenize baðlý olarak sürüp gidiyor...

Dolayýsýyla en baþtan o 10 TL ye takýlmamak gerekiyor...

Bugün size sony hesaplý gelebilir yada pentax...

Ama ilerleyen zamanlarda uygun objektif bulma sorunu vb. ile karþýlaþacaksýnýz ki, bu durum 2 markayý kullanan arkadaþlarda ziyadesiyle görünür...

Size tavsiyem Canon yada Nikon yoluna girmenizdir...Hesaplý lens bolluðu, aksesuar çeþitliliði, 2. el kolaylýðý vb...

(Eðer fotoðraf hobinizde ilerleyecekseniz tabi... Yok ben bu makinayý alacaðým ve bana yetecek diyorsanýz, o zaman SLR-Like bir makinayý da gündeminize almanýzý öneririm)


Yevgeni


Zaman içinde ilerledikçe þu görülür:

Alýnan herhangi bir markanýn muhtelif lensleri hem pahallý hem kýsýtlýdýr. Üstelik uyumlu farklý marka (ve görece hesaplý fiyatta) lensi yoktur. Genelde 2. parti lens üreticileri 3 markaya çalýþýyorlar (Tamron, Sigma, vs): Nikon, Canon ve Sony.

Bu minvalde bu 3 markadan birini tercih etmek akýllýca olur..ayrýntý

Seyhancým alacaðýn makina biraz eski bir model araþtýrmalarýma biraz güvenirsen þayet sony alma derim diðer markara gelince Yavuz kareþime tamamen katýlýyorum bana sorarsan þayet Canon derim ama tamamen zevktir bu iþ ben þahsen nikondan döndüm canona bu iki makinanýn ikinci eli çok saðlamdýr fazla zarar etmessin ama diðer makinalarý deðiþtirmek istediðinde elinde kalýrlar sana önerim canon 450 xti modeli yada yine canon 50d yada biraz daha compakt dersen g9  yada g10 modelidir kompkakt deyip geçme senin alacaðýn maakinadan çok çok iyi bir fotoðraf vede video çekimi vardým bu arada sana birde site ismi vereyim bu sitede bütün makinalarýn ve lenslerin teknik özellikleri test çekimleri ve fotolarýný bulabirsin çok selamlar...

www.pbase.com

seyhan

Deðerli cevaplarýnýz için hepinize çok teþekkür ederim. Kafamda birçok fikir oluþtu. Ýkinci el piyasasýný araþtýrýrken temiz olduðunu düþündüðüm bir iki makineye takýldým. Hatta bir tanesi çok hoþuma gitti. Sony Dslr a200w modeli var 3 aylýk. çift lensli. 1000 TL'ye anlaþtýk gibi. Kýsmetse yarýn makineyi görmeye gideceðim. Eðer takým tamsa almayý düþünüyorum.

Alıntı yapılan: ayrýntý -  Mayıs 27, 2009, 10:27:56
bana sorarsan þayet Canon derim ama tamamen zevktir bu iþ ben þahsen nikondan döndüm canona bu iki makinanýn ikinci eli çok saðlamdýr fazla zarar etmessin ama diðer makinalarý deðiþtirmek istediðinde elinde kalýrlar sana önerim canon 450 xti modeli yada yine canon 50d yada biraz daha compakt dersen g9  yada g10 modelidir

Canon ve Nikon benim ilk kafamdan geçen makinelerdi ama fiyatý vazgeçmeme neden oldu açýkcasý. Bu iþ için fazla bütçe ayýramadým zaten.
Macera olsun dedim, hayat tarzým oldu.

seyhan

Bugün gittim ve aldým. Artýk kullandýkça keþfedecez.
Macera olsun dedim, hayat tarzým oldu.

dora

Niva 1041-firefly-Atlantis

seyhan

Macera olsun dedim, hayat tarzým oldu.

ecirman

Hadi hayýrlýsý olsun,güle güle kullanýn...
TB1BG    Lada Niva 1.7i   2003

Harun

ben de bu aralar fotoðraf makinasý bakýyorum...
þöyle 3-5 sene rahat idare edecek bi model arýyorum

tavsiyelerinizi beklerim.

HarunHarun

eyvallah saol

bu makina ile çekilen resimleri incelemiþtim.

sanýrým bana yeterli olacak en azýndan 3-5 sene...

fiyatý da uygun görünüyor sankim bakalým...

niva07

bence de tatminkar bir makina, görselleri güzel buldum.

yusuf

#14


Ben de bir tane bundan aldým.

Ayrýntý g9 ya da 10 öneriyordu. Ama bunun iki misli fiyatý var. Beni aþtý. Daha ucuz ama hiç deðilse þekli ayný.

Ýstanbulda 1,600 tl civarýnda.

NY de KDV dahil 470 dolar.

Çamura dayanýklý  imýþ. :)