Ana Menü

Son İletiler

#21
DOĞU ANADOLU / Ynt: Yýllar sonra yeniden
Son İleti Gönderen suat - Ocak 21, 2022, 11:17:18
Harun Hocam,Denemediðim yöntem kalmadý,en son sizin bahsettiðiniz hýzlý resim yükle den denedim,yükleme tamamlandý lütfen bekleyin uyarýsý geldi ama fotoðraflar açýlmýyor malesef
#22
2. EL NIVA ARAYANLARA ÖNERİLER / Ynt: 2007 LadaNiva hakkýnda ön...
Son İleti Gönderen cambazoglu - Ocak 20, 2022, 08:09:18
Alıntı yapılan: R. Alper Delen -  Eylül 04, 2019, 02:14:06
Arkadaþlar herkese merhaba siteye yeni üye oldum 1-2 hafta içinde almayý düþündüðüm bir araç var yorumlarýnýzý rica ediyorum Ankara'da telman ustaya da ilaný gösterdim https://mediasozluk.com/star-tv-yayin-akisi.html fena deðil dedi ama aþaðýdaki galerici ile konuþmamdaki þeyleri istedi sizlerde öneride bulunursanýz sevinirim...

Galerici ile WhatsApp üzerinden konuþmam:
Üstat Selamýn aleykümTelman usta Ankara Þaþmaz da yeri var ona https://mediasozluk.com/atv-yayin-akisi.html danýþmadan hareket etmem kusura bakmayýn lütfenTelman usta https://mediasozluk.com/fox-yayin-akisi.html Alt þase kollarý baðlantý yerleri ve arazi baðlantý yerleri nin resmini bu resimler aracýn altýndan çekilmeliymiþ ayrýca araç çalýþýrken ve gaz verince kýsa bir videosunu benden istedi bende sizden rica ediyorum birde araç ruhsat resmi gönderirseniz sevinirim https://mediasozluk.com/tv8-yayin-akisi.html hakkýmýzda hayýrlýsý olur inþallah Hayýrlý Günler

Videoyu kaput açýk olarak çekersen motoruda kabaca görmüþ oluruz

Nivacý arkadaþlara destek için þimdiden teþekkürler bu arada forumlarý çok okudum nivanýn artýlarýný ve eksiklerini biliyorum köyde kullanmak için alýyorum 2. Araç alana kadar az bir mesafe Ankara'da da kullanacaðým yinede bu modelde karþýlaþacaðým sýkýntýlardan bahsederseniz sevinirim
Sevgiler saygýlar
Alper Delen
Not:sahibinden ilan no:728934249
Resim atmaya çalýþtým ama dosya büyük dedi eklemedi

araç duruyor mu acaba..
#23
USTASINA SORUN / ASK IT WHY / Nivaya Travers?
Son İleti Gönderen serknozkn - Ocak 12, 2022, 11:36:20
Arkadaþlar selam, araca travers takýlýnca gerçekten farkedilir derecede bir deðiþim oluyor mu titreme, uðultu vs. durumlarýnda?
#24
2. EL NIVA ARAYANLARA ÖNERİLER / Ynt: 2. EL ARAÇ ALIRKEN DÝKKAT...
Son İleti Gönderen diff-lock86 - Ocak 12, 2022, 08:42:30
Alıntı yapılan: cambazoglu -  Ocak 12, 2022, 01:57:55
ilan bende görünmüyor hocam
Not:sahibinden ilan no:728934249


verdiðiniz kod ile sahibindende ilan çýkmýyor,ilan sahibi ilanda deðiþiklik yapýp askýda deðilse ilan tabi.
#25
2. EL NIVA ARAYANLARA ÖNERİLER / Ynt: 2. EL ARAÇ ALIRKEN DÝKKAT...
Son İleti Gönderen cambazoglu - Ocak 12, 2022, 01:57:55
Alıntı yapılan: R. Alper Delen -  Eylül 04, 2019, 10:38:56
Arkadaþlar herkese merhaba siteye yeni üye oldum 1-2 hafta içinde almayý düþündüðüm bir araç var yorumlarýnýzý rica ediyorum Ankara'da telman ustaya da ilaný gösterdim fena deðil dedi ama aþaðýdaki galerici ile konuþmamdaki þeyleri istedi sizlerde öneride bulunursanýz sevinirim...

Galerici ile WhatsApp üzerinden konuþmam:
Üstat Selamýn aleykümTelman usta Ankara Þaþmaz da yeri var ona danýþmadan hareket etmem kusura bakmayýn lütfenTelman usta Alt þase kollarý baðlantý yerleri ve arazi baðlantý yerleri nin resmini bu resimler aracýn altýndan çekilmeliymiþ ayrýca araç çalýþýrken ve gaz verince kýsa bir videosunu benden istedi bende sizden rica ediyorum birde araç ruhsat resmi gönderirseniz sevinirim hakkýmýzda hayýrlýsý olur inþallah Hayýrlý Günler

Videoyu kaput açýk olarak çekersen motoruda kabaca görmüþ oluruz

Nivacý arkadaþlara destek için þimdiden teþekkürler bu arada forumlarý çok okudum nivanýn artýlarýný ve eksiklerini biliyorum köyde kullanmak için alýyorum 2. Araç alana kadar az bir mesafe Ankara'da da kullanacaðým yinede bu modelde karþýlaþacaðým sýkýntýlardan bahsederseniz sevinirim
https://mediasozluk.com/tv-yayin-akisi.html
Sevgiler saygýlar
Alper Delen
Not:sahibinden ilan no:728934249
Resim atmaya çalýþtým ama dosya büyük dedi eklemedi

ilan bende görünmüyor hocam
Not:sahibinden ilan no:728934249
#26
DOĞU ANADOLU / Ynt: Yýllar sonra yeniden
Son İleti Gönderen diff-lock86 - Ocak 09, 2022, 01:02:44
Bende hýzlý resim yükle sitesini kullanýyorum,sorunsuz.
#27
DOĞU ANADOLU / Ynt: Yýllar sonra yeniden
Son İleti Gönderen Harun - Ocak 08, 2022, 11:02:53
Hangi program ile deniyorsun.
Hizli resim yukleyi tavsiye ederim, ayni anda 3 veya 4 resim yukleyip, forum kisaltmalarini direk mesaja yapistirarak yapiyorum ben.
#28
DOĞU ANADOLU / Yýllar sonra yeniden
Son İleti Gönderen suat - Ocak 05, 2022, 09:26:54
Fotoðraf atamýyorum,neden olabilir acaba.(eklentinin adresine ulaþýlamýyor diyor)
#29
USTASINA SORUN / ASK IT WHY / Karbüratör Conta Deðiþiminden ...
Son İleti Gönderen KöksalYaþar - Ocak 03, 2022, 09:08:43
Selamlar. 1.6 karbüratör üst contasý deðiþtirdim. Toplayýp marþ yaptým ama bir türlü çalýþtýramadým. Ýki kere aküyü boþalttým ama bir çaresini bulamadým. Yardýmcý olursanýz sevinirim.
#30
USTASINA SORUN / ASK IT WHY / Far Sigortasýna Elektrik Gelmi...
Son İleti Gönderen berkan - Aralık 25, 2021, 06:29:07
Merhaba aranýza yeni katýldým 3 hafta önce 1995 model 1.7 karbüratörlü nivami aldým geçenlerde uzun farlar açýkken kýsaya aldýðým zaman kisalar çalýþmadý bütün yolu uzun farlarla gittim daha sona kýsa farlarýn sigortasýna elektrik gelmediðini fark ettim geçici olarak baþka bir sigortadan köprü yapmýþtým uzunlarda kisalarda sýkýntýsýz çalýþýyordu ve bir kaç gündür böyle kullanýyorum þimdi kisalarda sýkýntý yok bu sefer de uzunlar gitti yardýmlarýnýzý bekliyorum nerelere bakmak lazým