ÝSTANBUL YAKINLARINDAKÝ OFF ROAD PARKURLARI

Başlatan Yevgeni, Ekim 05, 2007, 02:19:10

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Yevgeni


Kuzeyde olmasý sebebiyle Ýstanbul içinde ve yakýnlarýnda tonlarca parkur var. Hem off road hamleleri hem de ekspedisyon için zorlu, orta sert, çamur içinde, patika, keçiyolu, vs türevindeki parkurlar bunlar.

Bu baþlýk altýnda bir tür veritabaný oluþturalým..


yusufSon geçiþ : 23 eylül 2007

Shell-Kemer benzin istasyonundan  (N41 10 10.8 E28 54 18.9) tarihi kemere doðru devam edin. 1,7 km sonra sað tarafta bir demir kapý göreceksiniz. Buradan içeride güzel yollar var ama geçiþ izni vermiyorlar. 800 m sonra saðda rampa yukarý toprak bir yol var. (N41 11 23.4 E28 52 17.0) Parkur buradan baþlýyor. Bu yol çok kaygan bir zemine sahip. Islandýðýnda týmanmasý zorlu ama eðlenceli oluyor. 2 km sonra bir çatal var.( N41 12 25.4 E28 52 22.6).  Sað tarafa girilmesin diye toprak dökülmüþ. Bunu aþarsanýz aðaçlarýn içinde dar bir yoldan geçersiniz. 800 m sonra önünüzü bir yol keser. Hemen sað tarafta "büyük çayýr" ya da "lopezin çayýrý" olarak adlandýrýlan çayýr var. Aðaçlandýrma yapýldýðý için giriþi kapalý. Soldan devamla göller bölgesine çýkýlýr. (N41 14 23.3 E28 51 57.5)Rakým 127 m
(Kemerburgaz  >   Göller  11 km.) Yol üzerinde molalar için çeþitli büyüklükte çayýrlar var.


yusuf

Son geçiþ eylül 2005

Demirciköy'e Sarýyer ya da Bahçeköy üzerinden ulaþabilirsiniz. Demirci köy giriþideki ilk binanýn yanýndan saða sapýn. (N41 13 57.6 E29 03 19.3). Biraz rampa aþaðý olan bu yolun dibinde önce küçük bir çayýr hemen bitminde kayalýklý bir dere var.  Bundan sonrasý 2,8 km lik zorlu bir týrmanýþ. Kanallarý bol.Yol kenarý aðaçlarý küçük olduðu için vinçlemede zorluklar yaþanabilir !. Bitiminde (N41 12 34.0 E29 03 49.1)Sola dönün. 1 km sonra nefis bir gölet var. Etrafýndaki kum - toprak karýþýmý zemin eðlenmek için çok uygun. Onlarca orman ara yollarý var. Çýkýþta eski adýyla "vosvos kafe N41 14 38.4 E29 05 26.8" ya da sahilden Demirciköy N41 14 52.2 E29 04 14.8) üzerinden dönebilirsiniz. Yaðýþta bu yollar balçýk ve kaygan oluryusuf

 

Son geçiþ þubat 2004

Polenez köy ve Ömerli'den ayný uzaklýkta ( 13 km). Ýsaklý köyünün hemen giriþinde ki benzin istasyonundan ( N41 07 58.6 E29 16 56.3 )  sola yukarý dönün. 3,2  km sonraki Kýlýçlý köyünün içinden sola dönün. 1,4  km sonra parkurlarýn baþladýðý start noktasýna ulaþýrsýnýz. (N41 10 10.5 E29 17 16.4   Buradan sonraki orman yollarý geçmiþ senelerde isoff un kullandýðý yarýþ parkurlarýdýr. Çok eðlencelidir. Özellikle yaðýþtan sonra.
Tolga

Tolga


memuba

Selamlar,
Google Maps'e bakýldýðýnda Tuzla ve Kurköy'ün kuzeydoðusu ve kuzeybatýsý tamamen þehirden uzak, bakir yerler. Ben kendi çapýmda bu bölgelere mini off-road amaçlý gidiyorum. Bu bölgeleri keþfedenleriniz var mý acaba? Yaðmurun ardýndan Nivamla batýp çýkabileceðim parkurlar var mý?
Benim keþfettiðim Göçbeyli Köyünden sonra bir baraj var. Baraj çevresi orman içinde hem yollar çamurlu hemde zaman zaman yokuþlu.
Kurtköy ve Tuzlanýn üst kýsýmlarý hakkýnda bilgisi olanlarýnýz varsa, paylaþtýðý takdirde çok sevinirim.

Yevgeni


Kadir abi (Kaner'in babasi) oralarda dolaniyor..

Tolga

Alıntı yapılan: memuba -  Kasım 29, 2012, 06:27:07
Selamlar,
Google Maps'e bakýldýðýnda Tuzla ve Kurköy'ün kuzeydoðusu ve kuzeybatýsý tamamen þehirden uzak, bakir yerler. Ben kendi çapýmda bu bölgelere mini off-road amaçlý gidiyorum. Bu bölgeleri keþfedenleriniz var mý acaba? Yaðmurun ardýndan Nivamla batýp çýkabileceðim parkurlar var mý?
Benim keþfettiðim Göçbeyli Köyünden sonra bir baraj var. Baraj çevresi orman içinde hem yollar çamurlu hemde zaman zaman yokuþlu.
Kurtköy ve Tuzlanýn üst kýsýmlarý hakkýnda bilgisi olanlarýnýz varsa, paylaþtýðý takdirde çok sevinirim.


Kisa metrajli, yapili araclarla, kesif turlari yapilabilir....
Tolga