HACILLI GEZÝ NOTLARI haziran 2010

Başlatan yusuf, Ekim 20, 2011, 06:48:00

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

yusuf

HACILLI GEZÝ NOTLARI HAZÝRAN 2010

Off roadcýlar arasýnda adýndan sýkça bahsedilen  ve Gebze ile Þile-Aðva arasýnda yer alan Ormanlýk bir alandýr Hacýllý.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/HACILLIROTA.jpg[/img]

Bu kez eksik kalmasýn diye gidip görelim dedik. 7 araçla Kurtköy Opette buluþtuk.

Tesadüfen orada klasik otomobiller de buluþuyormuþ. Keyifle seyrettik. Hatta Ekrem usta hatýra fotoðrafý bile çektirdi bana.


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/klasikoto.jpg[/img]


Arabalarde ne suspansiyon varsa, içine biri oturduðunda bile yaylanýyor. Týpký bizim araçlarlar gibi !Hafta baþýndaki yoðun yaðýþlar sýrasýnda planlamýþtýk bu geziyi. Hafta ortasý yaðmurun kesilmesi, ýsýnýn 25 derecelere çýkmasý çamur bulma ümitlerimizi azaltmýþtý. Hatta yaðmur duasýna çýkmak isteyenler bile oldu.

Ama oraya varýnca gördük ki çamur bol. Önümüze çýkan onlarca çamurun neredeyse her birinden vinçleyerek çýkabildik.
Allahtan yaðmur zamanýnda kesilmiþ. Yoksa yanmýþtýk.


Hacýllý ekibi plotlarýnýn gezideki fotolarý

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/ekipcopy.jpg[/img]

Hacýllý ekip araçlarý

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/geziaralar.jpg[/img]


Hacýllý köyü Ýstanbul'a yaklaþýk  90 km mesafede.  Köye asfalttan da ulaþmak mümkün.

Ballýkayalar > Demirciler yolunu izliyorsunuz, Demirciler'den  4,4 km sonra ki kavþaktan saða Yaðcýlar köyüne sapýyorsunuz.

Sonrasýnda saðlý sollu birçok orman yolu giriþi var. Biz birinden içeri daldýk. (ekte gps kayýtlarý var)

Çengilli köyünden saða dönüp 1,7 km sonra nihayet asfalttan çýkýp sola orman yoluna saptýk ve orman bize "hoþgeldiniz, buyrun bakalým !" dedi.
Ve verdi  halatlarý elimize.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/yevgeniamurcopy.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/DSC_0130-1.jpg[/img]


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/amur1.jpg[/img]

Bitmek bilmedi bu yol. Ama hiç býkmadýk. Yeþiller yaðmurdan hemen sonra toz topraktan arýnmýþ týpký Yenice ormanlarý gibi olaðan üstü güzel görünüyordu.


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/DSC_0118.jpg[/img]


Asfalttan sonra dik rampaya kadar bu yol 1,7 km.

Bata - çýka, çekip - çekilerek , kanallara düþe - çýka bu bölgeyi 1 saat 55 dakkida  aþmayý baþardýk.

Hemen peþinden bu noktada (N41.00587   E29.69890)  oldukça dik bir iniþe rastladýk.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/rota-3.jpg[/img]


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/ini.jpg[/img]

Heyacanlandý yeni katýlanlar. Bu gibi durumda aðýr vites ve kilide tak frenle inme uyarýlarýna raðmen bi ayaðý debriyajda diðeri frende inenler düzlüðe gelince böyle davrandýklarýný itiraf ettiler. Deneyim kazanýyoruz hep beraber.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/N-2.jpg[/img]

Benim gps kayýtlarýndan yaptýðým hesaplara göre eðim % 17 idi. Karayollarýnda en dik eðim yanýlmýyorsam % 10 dur. Arka lastikle çamurluk arasý mesafede bunu gösteriyor zaten.

Bu iniþte land'ýn eksozu manifoldun hemen dibinden koptu. Bas bas baðýrmaya baþladý. Ama beygir güçü headers uygulamasýndan çok daha fazla arttý olsa gerek dereyi ve sonraki çukuru  hepimiz vinçle geçerken o týnlamadan geçti.Rampadan 470 m sonra solda küçük ama kayalýk bir dere bulup geçmeye çalýþtýk.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/kdere.jpg[/img]


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/kkdere-1.jpg[/img]


Saða dönüp GE den çýkardýðým rotayý izlemeye devam ettik.Kýsa süre sonra yol geçilemez hal aldý. Geri dönüp alternatif rotayý izleyerek Tepemanayýr köyüne geldik.Bu köyle ilgili bilgiler enterasan:

www.geziturkiye.com/html/aktif/3b3.html

www.geziciyak.com/tepem.html

Köylülerin "yol bozuk, çok taþlý, dereyi hayatta geçemessiniz, su yüksek" gibisinden klasik laflarýný can kulaðýyla dinledikten sonra Koçaçay deresine yöneldik.
Dereye giden yol harbi taþlýkmýþ.


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/kaya2.jpg[/img]


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/kaya1.jpg[/img]

Ama Kocadere vadisi çok güzelmiþ. Köylülerin dediðine göre otobüslerle turist geliyormuþ. Belki küçükte olsa bir kanyon vardýr burada.


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/derestten.jpg[/img]


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/kocadere.jpg[/img]

Ýyice öçüp biçtikten sonra dereyi takýlmadan geçtik.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/derege1-1.jpg[/img]

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/derege2-1.jpg[/img]

100 m ilerideki son çukuru da geçtik.

[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/ukur-1.jpg[/img]

Derenin kenarýnda 10 aracýn kamp yapabileceði bir düzlük var.   Bir kez daha gidersek burada geceleyip ertesi gün devam edebiliriz.

Harbiden bu cývardaki ormanlar gerçek bir offroad cenneti. Debelen debelen bitmez. Bundan böyle günü birlik ya da sýnýrlý zaman kamp için ilklerimde yer aldý Hacýllý civarý..


[IMG]http://i152.photobucket.com/albums/s180/yusuf_019/kampnyeri.jpg[/img]